De plannen voor het nieuwe Stadshart

Bewoners van het stadscentrum kregen voorlichting over de plannen.

Afgelopen dinsdagavond, in de aula van het Einstein Lyceum aan de middenbaan- zuid 71, gaf de deelgemeente en een aantal stedenbouwkundigen, inzicht in de voorgestelde plannen omtrent het te realiceren nieuwe stadshart. Een grote opkomst, zo'n 130 mensen, was de aanwijzing dat het behoorlijk leeft bij de mensen. Op een maquette was goed te zien wat de plannen inhouden. Ook werden en diapresentaties gehouden waar het een en ander nog eens werd toegelicht.

In de pauze kon het publiek de verschillende onderdelen nog eens bestuderen en een peukje roken op het schoolplein, want roken is in de school, nog steeds verboden, ook bij openbare gelegenheden. ( die schooldirecties ook! )

Voor een overzicht van de plannen is het het beste een brochure op de deelgemeente secretarie te halen. Was oorspronkelijk nog het plan om de Groene Kruisweg af te graven en er zo een makkelijk oversteekbaar voetgangers gebied van te maken, nu zijn er plannen voor drie onderdoorgangen voor voetgangers.
Die onderdoorgangen zullen overigens een open en veilig karakter krijgen zodat niet het ,,enge tunnel'' idee kan ontstaan. Er komt een Tuinpark, dat is een nieuw fenomeen waar men voorbeeld tuinen kan bezichtigen en de extra functie is het nog groener maken van Hoogvliet. Er komt ook hoogbouw bij. Op de plaats tussen de brandweer kazerne en het postkantoor, waar nu nog een parkeerplaats is, komt een hoge flat te staan. Ook op de plaats van de deelgemeentesecretarie en het politiebureau zal een aantal flats verschijnen met daartussen gemeenschappelijke tuinen.

Opzienbarend bij de plannen is dat de markt gaat verdwijnen van het Rijkeeplein en naar het parkeer gebied aan de middenbaan Noord gaat verhuizen, dus tegenover het huidige politie bureau en de secretarie. Het Rijkeeplein krijgt bebouwing maar met extra pakachtige elementen. Op de plaats waar nu het Einstein Lyceum nog staat, zal een grootschalig onderwijs gebouw komen te staan, een soort samenvoeging van de scholen voor middelbaar en hoger onderwijs.

De dorpsdijk en het groen gebied onderdijks, krijgt een mooie inpassing, daarbij zal de begraafplaats en de oude bebouwing in takt blijven, evenals het tramhuisje. Dat laatste onder voorbehoud dat het in de plannen is mee te nemen. Mocht dit echter ondanks alle inspanningen niet lukken dan zal er worden verplaatst, niet gesloopt!

Voor meer info verwijzen we u naar de deelgemeentesecretarie, en in de toekomst kunt u ook terecht in het in aanbouw zijnde informatiecentrum.


Wat de betrokkenen er van vinden:

Rienk van Wingerden
Projectleider structuurschets Stadshart
Jaap van den Bout
Stedenbouwkundige
Hans Elemans
Deelgemeente-voorzitter

Stappenplan:

Het stappenplan Uw inbreng

Informatiecentrum: Er komt een informatiecentrum


BRON: Waar komt de informatie vandaan?


.