De plannen voor het nieuwe Stadshart

Het stappenplan:

Vanaf september 2000 gaan we van start met het opstellen van een stedebouwkundige structuurschets. De genoemde uitgangspunten vormen hiervoor de basis.

De structuurschets zal voor de lange termijn duidelijkheid verschaffen over de invulling (ook wel programma genoemd), de ruimtelijke inrichting en de financiering van het toekomstige Stadshart. Het plan vormt uiteindelijk de basis voor een bestemmingsplan en de uitwerking van deelplannen en bouwplannen.

Globaal komt de structuurschets als volgt tot stand:

 1. Verkenning ( september-oktober):
  op basis van de uitgangspunten zullen de stedebouwkundigen hun eerste ideeën ontwikkelen. Tevens wordt een aantal onderzoeken afgerond.
 2. Relatie wijken (oktober-november):
  om tot een goede afstemming met de omliggende wijken te komen worden tijdens studiebijeenkomsten afspraken gemaakt voor verdere planvorming.
 3. Ruimtelijk concept (november-december):
  fase 1 en 2 leiden tot een tussenproduct met voorstellen voor het programma, de inrichting en de financiering.
 4. Uitwerking ( januari-februari):
  deze tijd wordt gebruikt om zaken nader uit te werken.
 5. Concept Structuurschets (maart-april):
  opstellen van een eindproduct waarover bestuurlijke besluitvorming plaatsvindt.

<<Begin


.