De plannen voor het nieuwe Stadshart

Rienk van Wingerden over het project:

Economisch gaat het goed en zowel bedrijfsleven als particulieren willen graag investeren. Het centrum van Hoogvliet biedt die ruimte en mogelijkheden. Ook politiek gezien bestaat een sterke wil om kansen in Hoogvliet te verzilveren. Wat dat betreft zitten gemeente, deelgemeente en corpotraties op één lijn.

Dat werkt erg prettig. Eerdere plannen zijn deels stuk gelopen op gebrek aan overeenkomststemming en financiën. Maar door de wijkaanpak is nu extra geld beschikbaar waardoor plannen ook echt uitgevoerd kunnen worden. Hiermee hoopt van Wingerden de sceptici de komende tijd aan zijn kant te krijgen.

<<Begin