De plannen voor het nieuwe Stadshart

Uw inbreng:

In september worden gesprekken gevoerd met o.a. bewonerscommissies en instellingen.

Daarnaast wordt een speciaal wijkoverleg gehouden. Begin volgend jaar organiseren we vervolgens bijeenkomsten waarbij bewoners, eigenaren en belanghebbenden de gelegenheid krijgen om met de plannenmakkers verder te praten en bij te dragen aan de inhoud van de structuurschets.

Heeft u tussentijds vragen of opmerkingen, dan kunt u terecht bij:

Rienk van Wingerden- telefoon: 010 472 65 61
of:
Eveline Hofman telefoon: 010 472 65 03

<<Begin.