Gezondheidszorg
Inhoud > Overigen > Het Rode Kruis
Naam: Adres: Telefoonnummer:
Rode Kruis Rotterdam Leeuwenstraat 9-11 Rotterdam (010) 206 06 22
(010) 206 06 10 (FAX)
Rode Kruis Rotterdam Commitee Hoogvliet Inlichtingen: Mw. G. Hiemstra.
Ruitwagen 107
(010) 416 09 08
Overige informatie:
Bij de oprichting in 1867 was het de hoofdtaak van het Nederlandse Rode Kruis om in oorlogstijd hulp te verlenen aan zieke en gewonde militairen. Sinds 1909 behoort ook hulpverlening bij rampen tot de vaste taken van het Rode Kruis.

Inmiddels is het Nederlandse Rode Kruis diep in de samenleving verankerd. Honderden afdelingen en vele duizenden vrijwilligers helpen mensen die kwetsbaar zijn. We zorgen onder meer voor mensen met een chronische ziekte of handicap, ouderen, asielzoekers en vluchtelingen, slachtoffers van rampen, en mensen die voor conflicten of rampen verwanten uit het oog hebben verloren. Voor meer informatie over het Rode Kruis kijk op: www.rodekruis.nl.

Het postadres van het Rode Kruis Rotterdam:
postbus 600, 3000 AP Rotterdam
© Hoogvliet Digitaal