Prins Claus bijgezet in Delft

Prins Claus is vandaag, dinsdag 15 oktober bijgezet in Delft.
Hiermee komt een eind aan een periode met een zeer markante man die ons veel stof tot nadenken heeft gegeven.
Vandaag werd zijn lichaam in de Nieuwe Kerk in Delft in het familiegraf van de Oranjes bijgezet.

Claus was niet zomaar een prins, hij was een man met eigenzinnige opvattingen die veel respect afdwong bij 'hoog en laag'.


Korte biografie van Prins Claus
Prins Claus werd op 6 september 1926 geboren als Claus von Amsberg in Dötzingen (Hitzacker), Nedersaksen. Hij was de enige zoon naast zes dochters van Claus von Amsberg en Gosta von Amsberg-Freiin von dem Bussche Haddenhausen. Van 1933 tot 1936 bezocht hij de lagere school in Bad Doberan in Mecklenburg. Vervolgens vertrok hij naar een kostschool te Lushoto in Tanganjika, waar zijn ouders sinds 1928 woonden.
In 1938 keerde Prins Claus terug naar Duitsland en volgde hij de middelbare schoolopleiding van het internaat Baltenschule te Misdroy, Pommeren. Daar verbleef de Prins tot 1943. Van januari tot augustus 1943 bezocht hij de middelbare school te Bad Doberan en daarna werd hij tot januari 1944 ingezet als Marinehelfer in de buurt van Kiel.
Huwelijk en gezin
Op 28 juni 1965 werd de verloving bekend gemaakt van Claus von Amsberg met Prinses Beatrix, de Nederlandse troonopvolgster. De Tweede Kamer aanvaardde op 10 november 1965 een door de regering ingediend wetsontwerp tot het verlenen van toestemming aan de Prinses om met Claus von Amsberg in het huwelijk te treden. Het wetsontwerp passeerde op 8 december de Eerste Kamer.

Twee dagen later verkreeg Claus von Amsberg bij wet het Nederlanderschap.

10 maart 1966 voltrok burgemeester Van Hall het huwelijk in het stadhuis van Amsterdam. De kerkelijke inzegening vond plaats in de Westerkerk door dominee H.J. Kater. De huwelijkspredikatie werd gehouden door dominee J.H. Sillevis Smitt. Claus von Amsberg ontving bij deze gelegenheid de titel Prins der Nederlanden en het predikaat Jonkheer van Amsberg. Het Prinselijk paar nam zijn intrek in Kasteel Drakensteyn in de Lage Vuursche, waar de Prinses al sinds 1963 woonde.

Uit het huwelijk van Prins Claus en Prinses Beatrix zijn drie zonen geboren: Willem-Alexander (1967), Johan Friso (1968) en Constantijn (1969).
Meteen na zijn komst in Nederland beijverde Prins Claus zich om zo snel mogelijk vertrouwd te raken met de Nederlandse taal en de Nederlandse samenleving in al haar geledingen. Samen besteedden de Prins en de Prinses veel tijd aan de opvoeding van hun kinderen. Ook maakten zij in deze periode oriëntatiereizen naar Suriname en de Nederlandse Antillen en brachten zij bezoeken aan vele andere landen en internationale organisaties.
Prins
Op 30 april 1980 doet Koningin Juliana in het Koninklijk Paleis te Amsterdam afstand van de troon en volgt Prinses Beatrix haar moeder op als Koningin. Na de inhuldiging bezoeken Koningin en Prins de Nederlandse Antillen en Aruba. Ook leggen zij diverse staatsbezoeken af, onder meer aan België, de Bondsrepubliek Duitsland, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, India, Israël, Zuid-Afrika en Indonesië.
Functies
In 1984 neemt de Prins naast zijn Bijzonder Adviseurschap voor Ontwikkelingssamenwerking een aantal nieuwe functies op zich: hij wordt inspecteur-generaal Ontwikkelingssamenwerking, lid van de Raad van Commissarissen van De Nederlandsche Bank NV, lid van de Raad van Commissarissen van de Koninklijke PTT Nederland NV en voorzitter van het Export Platform Verkeer en Waterstaat. Prins Claus heeft in 1998 zijn commissariaten bij De Nederlandsche Bank NV en de Koninklijke PTT Nederland NV beëindigd in verband met het bereiken van de wettelijke leeftijdsgrens van 72 jaar.

Enkele andere functies die Prins Claus bekleedt zijn het erevoorzitterschap van de Stichting Nationaal Contact Monumenten en de Koning Willem I Stichting, en het beschermheerschap van het Koninklijk Concertgebouworkest en Scouting Nederland.
Prins Claus fonds
Ter gelegenheid van de zeventigste verjaardag van Prins Claus heeft de Nederlandse regering het initiatief genomen tot de oprichting van het Prins Claus Fonds voor Cultuur en Ontwikkeling. Doel van het Prins Claus Fonds is het vergroten van het inzicht in culturen en het bevorderen van de wisselwerking tussen cultuur en ontwikkeling. Prins Claus heeft het erevoorzitterschap van het Fonds op zich genomen.

Prins Claus lag zich in zijn vrije tijd toe op fotografie, lezen en muziek. Daarnaast speelde hij golf en tennis. Vakanties bracht het Koninklijk paar zoveel mogelijk door op hun boerderij in Toscane (Italië); de wintervakantie werd vaak doorgebracht in Lech (Oostenrijk).


Kijk voor meer info naar teletekst, of op de site van het Koningshuis

STICHTING HOOGVLIET DIGITAAL