Stichting Koffieconcerten jubelt

Op de foto: v.l.n.r. Voorste rij: Thijs Erkelens - Jannie Erkelens - Mimi van den Hoek
Midden: Trees van Dijk - Anne Post - Arnold van der Heijde
Achter: Ronald van Dijk - Niek Brink - Patricia van der Heijde.


Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend, de regelmatig tijdens het seizoen terugkerende Koffieconcerten zijn immer gevuld met prachtige artiesten, koren en muzikanten. Toch gaat het allemaal niet vanzelf, daar komt en kwam heel wat bij kijken. Reeds twintig jaar lang mogen de Hoogvlieters en liefhebbers uit de wijdde omgeving genieten van muzikale parels die hun fraaie klanken doen opstijgen in de akoestisch perfecte Oude Dorpskerk.

De jubilerende Stichting Koffieconcerten ontstond twintig jaar geleden en dat moet natuurlijk worden gevierd. De komende serie concerten hangen dan ook als het ware vast aan dit heugelijke feit.

Hoe het begon

Het was in 1985 toen er een opendag was in de muziekschool aan de Cloese met ondermeer Jaap Seelbach en ensembles die er optraden. De eveneens aanwezige Arnold van der Heijde kende Jaap vrij goed vanwege zijn activiteiten. Samen met hem en de toenmalige voorzitter van de deelgemeente Leo Stroober bespraken ze de mogelijkheid om een soort theatercafé te gaan starten in onze woonplaats. Arnold van der Heijde stelde meteen voor om dan op de zondagmiddag voor de liefhebbers van klassieke muziek ook iets te doen. Het voorstel kreeg steeds meer vorm en uiteindelijk werd er voor gekozen om de concerten te gaan geven in de Dorpskerk. Arnold: 'En waarom nou het Dorpskerkje? Op dat moment werd het kerkje gerenoveerd en door daar concerten te gaan geven konden we elkaar een beetje steunen door de opbrengsten van de concerten ten goede te laten komen van deze opknapbeurt. Hiermee was de geboorte van de koffieconcerten een feit. Leo Stroober had de uitdaging om een theatercafé in Hoogvliet op te zetten en ik de koffieconcerten.'

Arnold nam contact op met mensen in het bestuur van Hoogvliet en vanuit de culturele hoek was er ook veel belangstelling. Er werd besloten om een jaar proef te draaien met de koffieconcerten, maar al snel bleek het succes enorm en werd het uiteindelijk het traditionele gebeuren zoals we dat ook nu nog kennen. In de begin periode, tijdens de renovatie van de kerk, schonk de stichting Koffieconcerten een deel van hun opbrengsten uit de collecte en de geringe subsidie vanuit de deelgemeente aan de renovatie. Even ontstond daarover wat commotie binnen de gelederen van de gemeenteraad want men had moeite met deze schenking omdat er van hen subsidiegeld bij zat. De Stichting Koffieconcerten koos derhalve voor een strikte scheiding van 'kerk en staat' en stopte met het meebetalen aan de renovatie. Overigens was formeel toen nog geen sprake van een stichting, die werd even later pas opgericht door Arnold van der Heijde (voorzitter), Constance Bergijk (secretaris) en Ruud van Rijn (penningmeester).

Het bestuur bestond uit een formeel bestuur en een programma commissie, waar Arnold eveneens de voorzitter van werd. En zo begon er een glorierijke periode waarin de Koffieconcerten hoogtij vierden. Even zag het er somber uit, dat was toen men dertien jaar bezig was. Arnold: 'We kregen een flinke 'dip', we zeiden toen tegen elkaar dat we het nog een jaar zouden gaan proberen en anders moeten we eerlijk zijn en er gewoon mee stoppen. Maar zover kwam het niet want al snel werd het enthousiasme bij het publiek en daarmee ook bij de organisatie zo groot dat deze dip snel omkeerde in een enorme toename van belangstelling. De uitdaging van Leo Stroober was overigens na drie jaar al mislukt, het theatercafé kwam er niet, maar wij kregen pas na dertien jaar te maken met een tegenvaller, die we dus te boven kwamen.'

Nu de koffieconcerten al twintig jaar worden gehouden kunnen de oude en nieuwe bestuursleden terugkijken op een succesvolle periode. Het bezoekersaantal is nog steeds groeiende en de kwaliteit van de uitvoerende musici staat nog steeds op een enorm hoog niveau. Financieel is het wel eens de koppen flink bijelkaar steken, maar mede door subsidie van de deelgemeente, bijdragen uit het bedrijfsleven en donaties van enthousiastelingen komt de begroting toch steeds weer rond.

In de voetsporen

Dat het huidige bestuur in de voetsporen is getreden van de werkwijze van hun voorgangers moge duidelijk zijn, de succesformule wordt voortgezet. Hoewel de subsidie vanuit de deelgemeente is gegarandeerd is het er niet meer op geworden. De huidige voorzitter Ronald van Dijk: 'Ook dit jaar moest er weer flink worden gerekend, maar met de subsidie die we krijgen kunnen we weer verder, uiteraard aangevuld met de middelen uit andere potjes waar we gelukkig ook gebruik van kunnen maken. We voorzien toch ook in een belangrijk stukje welzijn voor Hoogvliet en hebben daarmee zeker het bestaansrecht verworven.' De rol van de deelgemeente is een belangrijke, zo beaamde Arnold van der Heijde nog eens; 'Destijds bij de totstandkoming was het de deelgemeente en hun raad die enthousiast waren over het initiatief en mede door hen kregen we de inspiratie om er mee verder te gaan. En laten we eerlijk zijn, zonder de steun en subsidie van de deelgemeente was het niet gegaan.'

Hoewel het bestuur zeker blij is met de steun vanuit de deelgemeente valt het hen wel op dat de persoonlijke belangstelling wat minder is. Ronald van Dijk: 'In de tijd van Leo Stoober, Wim Burger en ook van Hans Elemans was het heel gewoon dat ze zo nu en dan even belangstellend een kijkje kwamen nemen, nu zie je zelden iemand vanuit het bestuur opdagen.'

De betere muziek

De koffieconcerten worden altijd uitgevoerd door muzikanten die echt van toeten en blazen weten, nooit zal er twijfel bestaan of te horen zijn over hun professionele kwaliteiten. Ronald: 'Het is heel belangrijk dat we concerten ten gehore laten brengen die uitblinken in kwaliteit, onze normen daarvoor zijn zeer streng en goed moet ook echt goed zijn. Eenmaal per jaar halen we zelfs professionele toppers in huis, dat kost ons wat meer en moeten daar soms erg diep voor in de buidel tasten, maar we zijn het ons muziek beluste publiek verplicht.'

Huidige bestuur

Muziek is overigens de drijfveer van het bestuur, zelf bespeelt men geen instrumenten, een uitzondering daar gelaten, maar men werpt zich volledig op de organisatie van een concert met echt goede muzikanten. De liefde voor de betere muziek is dan ook bij de leden groots aanwezig. Doordat natuurlijk niet ieders smaak gelijk is, en dat is maar goed ook, krijgt men altijd een gevarieerd programma samengesteld. Binnen het bestuur heeft iedereen zo zijn taken, die met volle overgave worden uitgevoerd.

Voorzitter Ronald van Dijk leidt de stichting samen met zijn secretaris Thijs Erkelens en penningmeester Aad Smeehuijzen. De programmacommissie bestaat uit Arnold van der Heijde, de coördinator van deze commissie. De programmacommissie bestaat verder uit de leden Patricia van der Heijde, Mimi van den Hoek, Niek Brink en Anne Post. Niek Brink is tevens verantwoordelijk voor de PR van de stichting. En een koffieconcert zonder koffie is ook niks dus daarom is er ook nog een team vrijwilligers die daar voor verantwoordelijk zijn. Jannie Erkelens, Hetty Smeehuijzen, Ria van der Heijde en Trees van Dijk zijn de bevlogen koffieverzorgers die dit al heel lang met enorm veel plezier doen.

Meer dan een koffieconcert

Niet alleen de 'reguliere' koffieconcerten maken deel uit van de activiteiten van deze organisatorische kanjers, er is veel meer. Zo zijn er uitwisselingsconcerten geweest met Oostenrijk en bevrijdingsconcerten (1995) en niet te vergeten het jaarlijkse nieuwjaarsconcert. Soms zijn er Russische muzikale hoogtepunten en dan weer vocale treffers van eigen bodem. Accordeon, trompetsolo, pianovirtuozen of gitaarkunstenaars, het kwam voorbij in het uitgebreide programma van de koffieconcerten. Traditioneel vinden de concerten nog steeds plaats in de Oude Dorpskerk. Soms moest men even teruggrijpen op een andere locatie. Dit was het geval tijdens de jongste renovatie van de Dorpskerk, toen werd er gretig gebruik gemaakt van het aanbod van de Deltakerk. De koffieconcerten zijn gratis toegankelijk en in de pauze is er dus een lekkere kop voor iedereen. Soms is het kerkje wat aan de kleine kant vanwege de enorme opkomst, maar men zint op een oplossing. In de naastgelegen 'Aanbouw', die binnendoor bereikbaar is, kan men tijdens de pauze even bijpraten en natuurlijk meteen het bekende kopje koffie nuttigen.

Natuurlijk heeft men voor dit 20ste seizoen een fraai (voorlopig) programma samengesteld, hoe kan het ook anders met zoveel muzikale kennis in huis? Zo staat er voor komende zondag het 'Kloos' Ensemble en het Bever Brass ensemble op het programma en voor de volgende concerten heeft men namen als ondermeer het Neva Ensemble uit St. Petersburg, het Renaissance Ensemble Victoria met de vocaalgroep Blue Note en het popkoor 'That's It' en nog veel meer in de portefeuille.

De afsluiting van dit jubileum seizoen zal spectaculair worden gedaan door ondermeer Politie Harmonievereniging Hermandad. Kortom: De Koffieconcerten zijn na twintig jaar nog volop in de belangstelling en groeien nog steeds met de tijd mee. Hoogvliet is niet voor te stellen zonder deze periodieke smaakmaker op het gebied van de betere muziek. De kennis en ervaring van de organisatie en bestuur resulteren telkens weer in een oorstrelende apotheose, waarbij men de illusie krijgt zich in een episch centrum te bevinden van een muzikale eruptie.

Als het aan het bestuur van de stichting Koffieconcerten ligt kun u ook over twintig jaar nog genieten van hun prachtige concerten.

J.K.