Schapen op de Vossendijk zorgen
voor landschapsbeheer

 

 

Bewoners en wandelaars kunnen weer genieten van schapen op de Vossendijk. De kudde van 250 schapen krijgt regelmatig gezelschap van de schaapsherder en zijn hond. Om te voorkomen dat de schapen overlast veroorzaken voor recreanten maakt de herder gebruik van tijdelijke afrasteringen met schrikdraad. De paden zullen daardoor schoon blijven.

Met de schapen is de levendigheid weer terug op de dijk. Maar nog belangrijker is dat de schapen zorgen voor een ecologische wijze van landschapsbeheer. Door de begrazing zullen op langere termijn meer kruiden groeien dan gras. Dat geeft een fraaier beeld doordat er meer variatie in kleur en groeivormen ontstaat. Doordat de herder de kudde regelmatig verplaatst, zijn er vele rustperiodes in de begrazing, en is er volop tijd voor bloei en zaadzetting. Ruigtes worden beteugeld maar verdwijnen niet helemaal. In de winter vormen zij een ideale overwinteringsplek voor tal van vlinders en insecten.
De schaapskudde van Martin Oosthoek wordt in ieder geval ingezet tot het einde van dit jaar. Daarna wordt bekeken of ook andere gebieden in Hoogvliet geschikt zijn voor deze begrazing.

 

<<< terug naar voorpagina

 Free Web Counters