Wie wordt Hoogvlietse Vrijwilliger van het jaar 2011?

 

De deelgemeente organiseert dit jaar voor de vierde keer de verkiezing voor de Hoogvlietse Vrijwilliger van het jaar. Vrijwilligers die zich inzetten op het gebied van Zorg en Welzijn kunnen worden voorgedragen voor de titel. Alle kandidaten worden beoordeeld door een deskundige jury. Tijdens de nieuwjaarsreceptie begin januari 2012 wordt de winnaar bekend gemaakt.

Het vrijwilligerswerk is van groot belang voor de samenleving en met de verkiezing krijgen vrijwilligers de aandacht die zij verdienen. Omdat er in Hoogvliet vele vrijwilligers actief zijn, die zich op tal van terreinen inzetten, wordt er jaarlijks voor een ander thema gekozen. Voor 2011 is dat Zorg en Welzijn. Vrijwilligers die zich op dit terrein inzetten kunnen door mensen uit hun omgeving of door organisaties en verenigingen worden voordragen voor de titel. Men moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. De kandidaat moet een individu zijn (dus geen groep), moet zich op bijzondere wijze onderscheiden van de andere vrijwilligers en zich sinds langere tijd inzetten. De vrijwilliger draagt bij aan het welzijn van anderen en is daardoor een voorbeeld voor zijn of haar omgeving.

Een jury bestaande uit professionals op het gebied van Zorg en Welzijn en portefeuillehouder Ingeborg Hoogveld, zullen onder leiding van voorzitter Edwin Smid drie kandidaten nomineren. Ook de winnaar van vorig jaar, Siem van der Geest, zal dit jaar de jury versterken. Om een goede jurering mogelijk te maken is er antwoord op de volgende vragen noodzakelijk:

Naam, postadres en leeftijd genomineerde.
Is de vrijwilliger actief voor een organisatie en zo ja welke is dat?
Hoe lang zet de vrijwilliger zich al in?
Welke taken neemt de genomineerde op zich?
Op welke wijze onderscheidt de genomineerde zich van anderen?
Verdere bijzonderheden over de genomineerde.
Zou de voorgedragen vrijwilliger bereid zijn om bij gelegenheid als ambassadeur van de vrijwilligers op te treden bijvoorbeeld als jurylid bij een volgende verkiezing?

Naam, adres en verdere gegevens van degene die een vrijwilliger voordraagt.
Namen en verdere informatie over de kandidaten kunnen tot uiterlijk 27 oktober a.s. schriftelijk worden aangeleverd bij Hans Bours, Postbus 600, 3190 AN Hoogvliet of per mail h.bours@ hoogvliet.rotterdam.nl. Dat kan door middel van een formulier dat vanaf 1 september 2011 kan worden opgevraagd via bovengenoemd emailadres, downloaden van www. hoogvliet.nl of ophalen in de Stadswinkel.

 

<<< terug naar voorpagina

 Free Web Counters