Veiligheidsmonitor 2011 van start

 

 

Hoe veilig is uw buurt? Bent u de afgelopen 12 maanden slachtoffer geweest van een misdrijf? Hoe tevreden bent u over de politie? Dit zijn enkele van de vragen die vanaf 25 augustus in het kader van Veiligheidsmonitor worden gesteld aan circa 25.000 inwoners van de regio Rotterdam-Rijnmond.
De Veiligheidsmonitor is een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen, en het optreden van politie. Dit onderzoek wordt op gemeentelijk en op landelijk niveau uitgevoerd.
De gemeenten en het regiokorps politie Rotterdam Rijnmond gebruiken de uitkomsten van dit tweejaarlijks terugkerende onderzoek bij het vormgeven en evalueren van hun veiligheidsbeleid. In de gemeente Rotterdam zal onderzoeksbureau Mediad zorg dragen voor de uitvoering van dit onderzoek. In de overige gemeenten van de regio zal onderzoeksbureau Intomart GfK hiervoor zorg dragen.
Deelnemers aan het onderzoek krijgen een brief waarin ze worden uitgenodigd een vragenlijst op het internet in te vullen. Wie liever een schriftelijke vragenlijst gebruikt, krijgt deze desgevraagd thuis gestuurd. Het onderzoek start vanaf 25 augustus.
De resultaten worden in maart 2012 verwacht.
De gemeentebesturen en de korpsleiding vinden het heel belangrijk dat de burgers die benaderd worden ook de enquête invullen. Alleen bij een hoge deelname ontstaat een goed beeld van de veiligheidssituatie in onze gemeenten en politieregio.

Informatie Meer informatie over de veiligheidsmonitor staat op www.veiligheidsmonitor.nl.

 

<<< terug naar voorpagina

 Free Web Counters