Bezuinigingen openbaar vervoer vastgesteldNog onduidelijk welke gevolgen dit voor Hoogvliet en Pernis hebben

Het Dagelijks Bestuur van de stadsregio Rotterdam heeft de maatregelen voor 2012 die nodig zijn naar aanleiding van de rijksbezuinigingen op het openbaar vervoer, definitief vastgesteld. Van de 77 buslijnen in de regio zal een tiental worden opgeheven. Bij veertig andere buslijnen wordt de frequentie of bedieningstijd aangepast. De metro gaat op zaterdagochtend minder vaak rijden en dagelijks zullen de eerste en laatste ritten een kwartier eerder plaatsvinden. De nachtbus op donderdag komt te vervallen. De klantenservice zal ’s avonds telefonisch niet meer bereikbaar zijn. Ook zal er minder geld beschikbaar zijn voor controle en toezicht.

Vorige week donderdag 23 juni besprak de Tweede Kamer de nog ingrijpender maatregelen die na 2012 worden opgelegd aan het openbaar vervoer in Rotterdam, Amsterdam en Den Haag. In het regeerakkoord worden drie financiŰle maatregelen beschreven die betrekking hebben op het openbaar vervoer in deze stadsregio’s:

Allereerst een bezuiniging van 5%, die geldt voor alle decentrale overheden. Bovendien wordt de meerjarige groei van de rijksbijdrage (elk jaar +1,1%) niet langer voortgezet. Daarnaast blijft de verplichting tot het aanbesteden van het openbaar vervoer in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag van kracht. Het kabinet verwacht dat hierdoor een besparing van € 120 miljoen mogelijk is en heeft die alvast aan de drie stadsregio’s opgelegd. De totale rijksbijdrage voor verkeer en vervoer aan de stadsregio Rotterdam bedraagt in 2011 ongeveer € 320 miljoen per jaar. De stapeling van rijkskortingen leidt ertoe, ook na de recente tegemoetkoming van de minister, dat de bijdrage in 2018 voor Rotterdam nog slechts € 257 miljoen bedraagt (-€ 63 miljoen).

Ter illustratie: om het volledige bedrag te halen zou de regio:

Minimaal 20 buslijnen extra moeten schrappen; Ún conducteurs op de trams schrappen; Ún de OV-tarieven met minimaal 15% verhogen; Ún alle bijdragen aan gemeenten voor fietspaden en verkeersveiligheid stopzetten. Het Dagelijks Bestuur van de stadsregio Rotterdam heeft een dergelijk pakket maatregelen eerder ‘onwenselijk en onuitvoerbaar’ genoemd. Het doorvoeren van deze maatregelen zou leiden tot een verkleining van het aanbod aan openbaar vervoer met 30%, een groei van het autoverkeer tijdens de spitsuren met circa 5% en daarmee tot een verslechtering van de concurrentiepositie van de regio. Dit blijkt uit een recente verkeerskundige analyse.

Maatregelen 2012
Het bestuur van de stadsregio heeft de afgelopen weken over het concept-bezuinigingspakket voor 2012 overleg gevoerd met de vijftien gemeenten en andere betrokkenen. Dat heeft geleid tot een aantal aanpassingen die zijn opgenomen in de verschenen Nota van Beantwoording (zie www.stadsregio.nl). De geplande bezuiniging van € 12 miljoen op de exploitatie van het openbaar vervoer wordt met dit pakket voor € 10,7 miljoen gerealiseerd. De komende maanden wordt de rest ingevuld. Daarnaast wordt in 2012 € 13 miljoen bespaard op onderhoud en beheer van de infrastructuur voor tram en metro.

Aqualiner
Het bestuur van de stadsregio heeft ook besloten de Aqualiner, die vaart tussen de Willemskade, de St. Jacobshaven en de Heijplaat, de komende zeven jaar financieel te steunen. Het oorspronkelijke voornemen voor een openbaarvervoerlijn over water met een tiental haltes tussen Vlaardingen en Krimpen is stopgezet. De stadsregio kiest voor een geleidelijke aanpak. Uitbreiding van personenvervoer over water blijft in kleine stappen nog steeds mogelijk, maar zal worden beoordeeld in het kader van de ontwikkeling van de stadshavens en andere rivierzones. De Aqualiner is een goed voorbeeld van zo’n lokale ontwikkeling.
J.K.

 

 

<<< terug naar voorpagina

 Free Web Counters