Start bouw multifunctionele accommodatie OudelandNieuwe stap in herstructurering Oudeland

Op woensdag 29 juni is de bouw van een multifunctionele accommodatie (brede school) in de wijk Oudeland in Rotterdam Hoogvliet gestart. De MFA biedt ruimte aan een brede school en andere voorzieningen op het gebied van sport, onderwijs en cultuur. Naar verwachting is het gebouw volgend jaar maart gereed. De accommodatie is één van pijlers van de herstructurering van Oudeland.

De brede school komt naast de huidige locatie van basisschool De Notenkraker aan de Othelloweg, centraal in Oudeland. De accommodatie gaat ruimte bieden aan de huidige basisscholen De Notenkraker en de Oudelandse school. Daarnaast komt er een buitenschoolse opvang, een peuterspeelzaal en is er plek voor diverse buurtactiviteiten. Het nieuwe gebouw is in nauwe samenwerking met de toekomstige gebruikers ontworpen. De toekomstige gebruikers van het gebouw hebben samen gezocht naar optimalisaties. Door samen ruimtes te delen, wordt het beschikbare oppervlak optimaal benut. Dit is onder meer het geval in de grote woonkeuken, een ontmoetingsplein en een gymzaal die ook geschikt is voor evenementen. Het is de bedoeling dat de brede school een echte wijkfunctie krijgt, zowel tijdens schooltijden als in de avonden, weekenden en vakanties.

Deelgemeente Hoogvliet, Dienst Jeugd Onderwijs en Samenleving van de gemeente Rotterdam en Plein nul 10 kinderopvang huren ruimte in het MFA, dat wordt gerealiseerd in opdracht van wooncorporatie Woonbron.

Start bouw

De officiële handeling bestond uit het onthullen van doeken door leerlingen van de beide basisscholen. De doeken tonen kleurrijke tekeningen van het MFA op het moment van ingebruikname. Vervolgens toostten de aanwezigen met (alcoholvrije) champagne.

De groei van Oudeland De bouw van deze brede school is één van de pijlers van de transformatie van de wijk Oudeland in Hoogvliet. De MFA biedt nieuwe kansen voor de huidige wijkbewoners en maakt de buurt extra aantrekkelijk voor nieuwe bewoners. Ook onderdeel van die transformatie is de nieuwbouw van zo’n 500 woningen verspreid over de wijk voor jong en oud. Zo ontstaat een breed, gevarieerd en betaalbaar woningaanbod verdeeld over huur-, Koopgarant- en vrije sector koopwoningen. Op 5 maart jl. is de verkoop/verhuur van 67 nieuwbouwwoningen in een eerste fase van start gegaan (www.daaromoudeland.nl).

Naast de brede school zetten de gemeente Rotterdam en deelgemeente Hoogvliet zich in voor de aanleg van een groene route door de buurt en de aanpak van het Wilhelm Tell winkelcentrum. Daarnaast is het plan hier een appartementengebouw te ontwikkelen. Eerder al is een natuurspeeltuin gerealiseerd. Met de start bouw van de brede school in juni en de start verkoop en verhuur van 67 eengezinswoningen afgelopen maart wordt de vernieuwing van Oudeland echt zichtbaar.

 

<<< terug naar voorpagina

 Free Web Counters