Dodenherdenking op woensdag 4 mei

 

Hoe meer belangstellenden, hoe betekenisvoller de bijeenkomst

Hoe belangrijk het is om op 4 mei stil te blijven staan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog blijkt nog dagelijks. Oorlog lijkt nooit op te kunnen houden en vrijheid is nog altijd niet vanzelfsprekend in de wereld. Daarom organiseert de 4 mei-werkgroep van de Stichting Vrienden van Hoogvliet in samenwerking met de Stichting Veteranen Contactgroep Rijnmond en een oud-leerlinge van het Einstein Lyceum ook dit jaar weer een herdenkingsbijeenkomst.

Als ieder jaar zorgt de werkgroep voor een bijzondere herdenking. Het thema van deze herdenking is "Vrijheid op straat". Gastspreker is dit jaar is mevrouw Yvonne v/d Heuvel. Mariska Matadin zal de gedichten voordragen die ze heeft uitgekozen. Dit jaar koos zij voor onder andere een gedicht van Bertus Aafjes. De leerlingen uit groep 8 van basisschool De Plevier hebben ook dit jaar weer hun medewerking aan de herdenking verleend. Zij hebben de affiches gemaakt waarop het programma van de herdenking aangekondigd wordt.

Ook de Veteranen Contactgroep Rijnmond verleent medewerking aan de herdenking. Zij zullen bij de gedenksteen met de leden van Scouting Hoogvliet de vlaggenceremonie verzorgen. De muzikale bijdrage wordt verzorgd door het RET mannenkoor en mevrouw Karin Horeweg. Bij de gedenksteen speelt DES koralen en zal door de voorzitter van de Deelgemeente worden gesproken en een krans worden gelegd.

De 4 mei-herdenking vindt zoals ieder jaar plaats in de sfeervolle Dorpskerk aan de Achterweg en begint om 19.00 uur. De kerk is open om 18.45 uur. Alle belangstellenden zijn van harte welkom! Het is een herdenking die voor iedereen bestemd is. Hoe meer belangstellenden, hoe betekenisvoller de bijeenkomst.

 

<<< terug naar voorpagina

 Free Web Counters