Bewoners aan Zet

 

Bewoners kiezen thema’s opbouw- en jongerenwerk

De deelgemeente Hoogvliet wil in 2012 bewoners betrekken bij de keuze op welke twee thema’s het opbouwwerk en het jongerenwerk zich in 2012 in hun wijk gaan richten. Bewoners worden daarom uitgedaagd om tijdens een bijeenkomst op 18 april aan te geven waar, en op welke thema’s inzet in hun wijk gepleegd moet worden door het opbouwwerk en het jongerenwerk via het project Bewoners aan Zet.

Per wijk kunnen er maximaal 15 bewoners aan het project Bewoners aan Zet deelnemen. De bewoners gaan met elkaar in dialoog om te bepalen op welke twee thema’s het opbouwwerk en het jongerenwerk zich in 2012 in hun wijk gaan richten.

Bewoners aan Zet Maandag 18 april a.s., 17.30 – 21.30 uur Penta College Hoogvliet, Endenhout 1-3

Keuze uit zes thema’s Voor het bepalen van hun keuze kunnen de bewoners kiezen uit zes thema’s. Ook mogen de bewoners aangeven in welke delen van de wijk het jongerenwerk en opbouwwerk zich in 2012 moeten richten. De thema’s zijn als volgt:

1 Inzet en ondersteuning op bewonersinitiatieven ter bevordering van de sociale samenhang in de wijk; 2 Inzet en ondersteuning op het dichten van de kloof tussen jong en oud in de wijk; 3 Inzet en ondersteuning op onderlinge zorg in de wijk; 4 Inzet en ondersteuning bij het begeleiden van jongeren naar werk, scholing en stage; 5 Inzet en ondersteuning op het bevorderen van de dialoog tussen bewoners op actuele thema’s die in de wijk spelen; 6 Inzet en ondersteuning bij activiteiten ter bevordering van een gezonde leefstijl en sporten en bewegen.

Bewoners die interesse hebben om met andere bewoners uit hun wijk over deze thema’s mee te denken en praten kunnen zich via email opgeven: r.bijnaar@hoogvliet.rotterdam.nl. Voor meer informatie kunnen zij contact opnemen met Ronald Bijnaar, Projectleider deelgemeente Hoogvliet op nummer 010-4726666.

Programma 17.30 u Inloop 17.55 u Opening door de dagvoorzitter Ronald Bijnaar 18.00 u Welkomstwoord door portefeuillehouder Ingeborg Hoogveld 18.05 u Diner 19.00 u Wat doen het opbouwwerk en het jongerenwerk door Frans Temme 19.15 u Start workshops per wijk 20.30 u Terugkoppeling per wijk 21.15 u Afsluiting en conclusie 21.30 u Einde

 

 

<<< terug naar voorpagina

 Free Web Counters