Nieuw onderzoek GGD: Jeugd Rijnmond in Beeld
 

 Op 11 april a.s. start een nieuw onderzoek van de GGD Rotterdam-Rijnmond om de gezondheid van de jeugd van 4 tot 12 jaar in kaart te brengen. Het onderzoek wordt gehouden in Rotterdam en de regiogemeenten. Ook ouders/verzorgers van kinderen uit deelgemeente Pernis worden door de GGD benaderd met behulp van een steekproef uit het bevolkingsregister. De ouders/verzorgers worden verzocht een vragenlijst in te vullen.
Bij het verwerken van de antwoorden worden naam en adresgegevens vernietigd zodat antwoorden niet meer gekoppeld kunnen worden aan persoonsgegevens. Onderwerpen die aan de orde komen zijn de gezondheid en opvoeding van hun kind, leefgewoonten en voorzieningen die ouders missen voor hun kind. De GGD is wettelijk verplicht gegevens te verzamelen over de gezondheid van kinderen en jongeren en doet dit in opdracht van de gemeente.
De uitkomsten van het onderzoek ‘Jeugd Rijnmond in Beeld’ dragen bij aan de invulling van het gemeentelijk jeugdbeleid. Zo kan het nodig blijken meer hulp te bieden aan bepaalde groepen kinderen of extra voorzieningen op te zetten in een gemeente of wijk.
De GGD hoopt op veel reacties. Directeur Onno de Zwart: “Hoe meer ouders de vragenlijst invullen, des te meer gegevens worden verzameld en hoe betrouwbaarder het beeld is van de gezondheid van de kinderen in een gemeente. Meedoen is dus heel belangrijk. Ook als het allemaal goed gaat met een kind of als een kind in zorg is”. Meer informatie is te vinden op www.ggd.rotterdam.nl

<<< terug naar voorpagina

 Free Web Counters