Vrijwilligersfeest in Villa de Heerlijkheid

 

 

Voor de vierde keer organiseert de deelgemeente Hoogvliet het Vrijwilligersfeest. Het feest vindt plaats op vrijdagavond 13 mei aanstaande, in Villa de Heerlijkheid aan de Herikweg 5, 3193 KC Hoogvliet. Het thema van het feest is ‘Ja zuster, nee zuster’. Hoogvlietse vrijwilligers kunnen zich vanaf 13 maart tot 20 april hiervoor aanmelden. Dat kan digitaal via www.Inz.nl/vrijwilligersfeesthoogvliet of telefonisch op nummer 010-2132341.

De ervaring heeft geleerd dat er van de circa 1500 vrijwilligers die in Hoogvliet actief zijn, ongeveer 350 vrijwilligers naar een dergelijke feestavond komen. De locatie en het programma zijn hierop toegesneden. Mochten er meer vrijwilligers geÔnteresseerd zijn dan behoudt de deelgemeente zich het recht voor om een selectie toe te passen zodat alle categorieŽn van het vrijwilligerswerk evenredig vertegenwoordigd zijn. Dat zijn de volgende groepen: Zorg en Welzijn, Sport, Recreatie en Groen, Kunst, cultuur en verenigingsleven, Overige.

Partners zijn helaas uitgesloten van deelname om zoveel mogelijk vrijwilligers te kunnen ontvangen en te bedanken voor hun belangeloze inzet. Voor 1 mei aanstaande ontvangen genodigden de uitnodiging op het huisadres. De uitvoering van de feestavond is wederom in handen van vrijwilligers, te weten raadsleden, dagelijks bestuurders en ambtenaren. Op deze wijze wordt uitdrukking gegeven aan het belang van vrijwilligers voor de samenleving. Meer informatie is verkrijgbaar bij projectmedewerker Hans Bours, h.bours@hoogvliet.rotterdam.nl , telefoonnummer 010-4726566 (maandag t/m donderdag).

 

<<< terug naar voorpagina

 Free Web Counters