Taakstraf voor doodrijden fietser

 

 

Artikel 6 van de Wegenverkeerswet 1994 luidt: ‘Het is een ieder die aan het verkeer deelneemt verboden zich zodanig te gedragen dat een aan zijn schuld te wijten verkeersongeval plaatsvindt waardoor een ander wordt gedood of waardoor een ander zwaar lichamelijk letsel wordt toegebracht of zodanig lichamelijk letsel dat daaruit tijdelijke ziekte of verhindering in de uitoefening van de normale bezigheden ontstaat’. Volgens de rechtbank is het overtuigend bewezen dat Ivo K. artikel 6 WVW heeft overtreden, door met een snelheid van tussen de 128 en 137 kilometer per uur over de Groene Kruisweg te rijden terwijl er een snelheid van 80 kilometer per uur is toegestaan. Toch wil de rechter niet meegaan met de stelling van de officier van justitie dat er sprake is van roekeloos gedrag. ‘Er is pas sprake van roekeloos gedrag als er sprake is van een of meer gedragingen waardoor er welbewust risico’s worden genomen’. De rechter spreekt van onvoorzichtig rijgedrag.

Taakstraf
Door op 1 april 2010 met een te hoge snelheid te rijden, zag K. te laat dat Imre Cok en haar vriendin overstaken op de Groene Kruisweg ter hoogte van de bioscoop. Hij kon niet op tijd remmen en reed Imre aan, die ter plekke aan haar verwondingen overleed. Twee weken geleden eiste de officier van justitie 8 maanden cel. De rechtbank legde de man echter een taakstraf op van 240 uur. Na aftrek van zijn voorarrest blijft er een straf van 148 uur over. De reclassering zal de werkzaamheden die K. moet uitvoeren nader bepalen. Verder reclasseringscontact acht de rechtbank niet nodig, de man heeft contact met een psycholoog en dat acht de rechter voldoende. Zeker omdat volgens de reclassering de kans op herhaling erg klein is.

Gewijzigde verkeerssituatie
Bij het bepalen van de straf, heeft de rechtbank meegenomen dat Ivo, die net als het slachtoffer uit Hoogvliet afkomstig is, regelmatig op de Groene Kruisweg reed en dus op de hoogte was van de werkzaamheden. Wat hij echter niet kon weten, was dat er een tijdelijke oversteekplaats was voor fietsers en dat er een afslag bijgekomen was, zo stelt de rechtbank in haar uitspraak. De kruising was weliswaar al opgeleverd, maar de verkeerslichten werkten niet, er waren geen waarschuwingsborden geplaatst en ook de verlichting in de middenberm was niet optimaal. Omdat de man niet op de hoogte was van de gewijzigde verkeerssituatie, reed hij dus zonder snelheid te minderen naar de kruising met fatale gevolgen.

Rijontzegging
‘Geen enkele straf kan het leed verzachten’, stelt de rechter. ‘Bij de nabestaanden is er sprake van onherstelbaar verlies. Hun leven is ingrijpend veranderd’. Gezien de impact die het ongeval heeft gehad op getuigen, maar ook op de verdachte legt de rechtbank een geheel onvoorwaardelijke straf op. Voert de man de taakstraf niet uit, dan moet hij 74 dagen in de cel doorbrengen. De rechtbank heeft de auto van K. verbeurd verklaard en neemt hem voor de duur van drie jaar de rijbevoegdheid af.

 

 

 

<<< terug naar voorpagina

 Free Web Counters
Cheap Notebooks