Presentatie inrichtingsplan Bonairepark

 

 

Omwonenden en belangstellenden tevreden over eindresultaat

De bezoekers van de inloopbijeenkomst op 24 januari over het voorlopige inrichtingsplan voor het Bonairepark in Hoogvliet, zijn tevreden over de manier waarop hun wensen en ideeŽn door de deelgemeente zijn verwerkt in het uiteindelijke plan.

Het merendeel van hun wensen- onder andere het meer toegankelijker maken, meer water- en groenbeleving en behoud van het bos - zijn volgens de bezoekers goed gehonoreerd. Wel wordt er aandacht gevraagd voor de onder andere de aanwezigheid van het water en bijbehorende (on)veiligheid voor kinderen. Het inrichtingsplan is het sluitstuk van een participatietraject waarbij door de deelgemeente intensief is samengewerkt met omwonenden, gebruikers, belanghebbenden en de schoolgaande jeugd uit de wijk.

Serieus gehoord
Portefeuillehouder Yvonne Bekker sprak tijdens de avond ook met de bezoekers. "Goed om te horen dat de wijkbewoners vinden dat ze serieus gehoord zijn en hun inbreng terugzien in de plannen. We hebben hen en andere belanghebbenden dan ook vroeg betrokken in de planvorming en de afgelopen periode meerdere meewerksessies georganiseerd", vertelt Bekker. In de sessies zijn de plannen steeds concreter gemaakt, met het inrichtingsplan als sluitstuk. "Het is dan nu ook tijd om echt aan de slag te gaan. Na de bestuurlijke besluitvorming gaan we dan ook snel van start. Want hoe eerder Hoogvlieters kunnen genieten van het vernieuwde Bonairepark, hoe beter", aldus de portefeuillehouder. Eind 2011 start de deelgemeente met de uitvoering van de werkzaamheden – medio 2012 worden deze afgerond.

Zo’n 40 belangstellenden bezochten de inloopbijeenkomst in LCC de Zevensprong. Naast medewerkers van de deelgemeente waren ook Rijkswaterstaat (verbreding A15) en het Warmtebedrijf (aanleg leidingen stadswarmte) aanwezig.

 

<<< terug naar voorpagina

 Free Web Counters
Cheap Notebooks