Baggeren en dunnen in Hoogvliet

 

 

Vanaf deze week worden de watergangen en singels in de wijken Boomgaardshoek, Middengebied, Tussenwater en Gadering in Hoogvliet, door Gemeentewerken uitgebaggerd. Verder wordt een start gemaakt met het wegwerken van het achterstallig onderhoud in het Bonairepark.

Om de zes jaar baggeren
Baggerwerkzaamheden vinden in Hoogvliet om de zes jaar plaats. De deelgemeente is in drie keurgebieden verdeeld. Elk keurgebied heeft een ander jaar van uitvoering. De bagger zal afgevoerd worden naar een polder ter hoogte van de Valckesteijnweg. De werkzaamheden lopen door tot begin april. Tijdens het baggeren van de watergangen en singels wordt enige overlast verwacht.

Dunnen in het Bonairepark
Dit jaar start Gemeentewerken in opdracht van de deelgemeente Hoogvliet een project in het Bonairepark. Dit project houdt in dat er onder andere nieuwe paden, watergangen en beplanting worden aangelegd. Hiervoor is een geheel nieuw inrichtingsplan bedacht door dS+V.

Voordat deze ingrepen van start kunnen gaan worden eerst voorbereidingen getroffen. Er wordt onderhoud verricht aan de bestaande bosbeplanting langs de geluidswal van de snelweg A15. Deze geluidswal wordt in de toekomst verbeterd door middel van een verhoging met zogenaamde schanskorven. De groenwerkzaamheden bestaan uit het dunnen van het bosplantsoen in het gedeelte tussen de Digna Johannaweg en de Aveling. Hierbij wordt een aantal bomen en struiken weggezaagd om meer ruimte te geven aan de andere bomen om zich verder te kunnen ontwikkelen. Tevens worden ook de watergangen en paden vrijgesnoeid van overhangend groen.

Deze werkzaamheden beginnen op 1 februari en eindigen op 31 maart. Voor meer informatie: Gemeentewerken A.J. Mol, telefoonnummer: 010-231 08 53.

 

<<< terug naar voorpagina

 Free Web Counters
Cheap Notebooks