Heerlijkheid wordt Heerlijkheid

 


Na jaren modderen om de juiste toon te vinden is deze nu gevonden en zal de nieuwe exploitant de mouwen opstropen om er alsnog iets geweldigs van te maken

Alexander Schardijn en Muriel Schardijn Verdaasdonk hebben de exploitatie overgenomen en zullen met hun ervaringen de Heerlijkheid ombuigen naar een mooi trefpunt voor Hoogvliet.

Alexander, beter bekend als de man achter De Esta Loco Group, waaronder ondermeer company catering, party catering en Foodcounter.nl vallen, is ook de man die enige jaren geleden de eerste kunstijsbaan in Hoogvliet gestalte gaf.
Hij heeft er zin in en is laaiend enthousiast dat hij met de eigenaar van het object een goede overeenkomst heeft kunnen sluiten.
Op zich is het gebouw, de Villa, een fraai gezicht, maar er ontbreken wat dingen die een breder gebruik nodig hebben, die zullen er komen, zo is Alexander vast besloten. Een paar van die ‘hindernissen’ die opgelost gaan worden: Verbetering huidige faciliteiten, inrichting volgens toegepaste normeringen, aangaan van samenwerkingsverbanden, fondswerving, uitvoeringsplan, media offensief en actuele programmering, u ziet, er is over nagedacht.

Alvast een voorproefje
Alexander wil alvast wel wat van de plannen zeggen: ‘In het evenementen terrein de Heerlijkheid met haar theatergebouw de Villa, ziet de Esta Loco group een fantastische kans om haar maatschappelijke en economische doelstelling te combineren en haalbaar te maken. Al hoewel de huidige exploitant een valse start heeft gemaakt, ziet de groep het niet als onmogelijk om de in de komende tijd de sfeer en openheid van mogelijkheden tot een acceptabel niveau te brengen. Het park moet in al zijn glorie een warm welkom uitstralen naar een ieder die bij wil dragen aan de maatschappelijke en culturele belevenis van de inwoners en gasten van de gemeenschap Hoogvliet. Om dit te bereiken is de eerste doelstelling van de groep het verwezenlijken van een grand café in de daarvoor bestemde ruimte van de villa. Dit café, wat het karakter van een volksrestaurant moet hebben, zal laagdrempelig en betaalbaar moeten zijn.’

Het Volksrestaurant
‘Een Volksrestaurant is een veredelde kantine die verheven is tot restaurant. Gedurende de hele dag en na de belangrijkste maaltijduren zal het café een sociale functie hebben en plaats bieden aan degene die om een praatje of gewoon een kop koffie verlegen zit. Gedacht wordt aan strippenkaarten voor ouderen en jongeren die tegen een voordelig tarief uitgegeven gaan worden (met een strikt gehandhaafd alcohol beleid). In de keuken van het volksrestaurant zal er ruimte zijn om degene, waarvoor dit van toepassing kan zijn, op te leiden. Samenwerkingsverbanden met educatieve instellingen moeten gerealiseerd worden. Ook in de bediening is hier ruimte voor.
Het inzetten van leerwerkbanen zal de kosten verlagen en de prijsstelling gunstig houden. Ook het sociale doel wordt dan bereikt. Belangrijk is dat het karakter altijd open en toegankelijk voor een ieder blijft. Welkom in het Volksrestaurant…’


Aanpak faciliteiten
‘Villa de Heerlijkheid is een pracht en lust voor het oog aan de buitenkant. De binnenzijde laat echter te wensen over! Het zo glorieus opgetrokken gebouw verliest aan waarde bij binnenkomst. De huidige uitbater heeft verzuimd het unieke karakter door te trekken aan de binnenzijde. Weliswaar heeft de indeling van de ruimtes en de functionaliteit hier aan bijgedragen. Zoals zo vaak heeft de architect en ontwerper iets unieks neergezet zonder daarbij al te veel aandacht aan het toekomstige gebruik te besteden. Werkruimtes zijn klein, opslagruimte nauwelijks voldoende. Kleedruimte voor artiesten , EHBO ruimte voor veiligheid en ga zo maar door, zijn vergeten of over het hoofd gezien. Het volksrestaurant zal al gauw een ander perspectief op het geheel van het park uitstralen en voor bezoekers een aantrekkingskracht gaan vormen.’

De organisatie verwacht deze stap in een tijdsbestek van twee weken te kunnen realiseren. Inrichting vanuit eigen bedrijfsmiddelen en aanpassing en herstel in samenwerking met de verhuurder. De grote zaal is vrijwel direct inzetbaar en hoeft geen onmiddellijke aandacht. Wel moet er in de nabije toekomst naar praktische oplossingen gezocht worden. De ontvangsthal, nu nog kaal en kil kan door inbreng van lokale kunstenaars een bijzonder geheel met buiten gaan vormen. De eerste indruk is de belangrijkste, deze blijft je bij. Wellicht kan een plaatselijke ondernemer een steuntje bedragen door de materialen die hiervoor nodig zijn te sponsoren (karwei e.d.). Middels het cultuur netwerk van de Hoogvlietse cultuur scouts (bv project briljantjes) kan een plan hiervoor bedacht worden en betaalbaar, maar bovendien in overeenstemming met het gedachtegoed van de Heerlijkheid, uitgevoerd worden. Later meer over de plannen.

Lopende afspraken
Ondanks de overname wil Alexander zoveel mogelijk de reeds gemaakte afspraken op haalbaarheid bekijken, daarom het verzoek aan ieder die een activiteit heeft gepland met de vorige exploitant, contact op te nemen met De Esta Loco Group, Alexander Schardijn, telefoonnummer 010 2950819.

Jan Koopmans

<<< terug naar voorpagina

 Free Web Counters