Aanslag op uw veiligheid

 

Ruim 250 medewerkers van de Gezamenlijke Brandweer spannen zich samen met de overheid en tal van bedrijven dagelijks tot het uiterste in om de veiligheid in het haven en industriegebied van Waalhaven tot Maasvlakte te waarborgen.

Een publiek- privaat samenwerkingsverband zoals de Gezamenlijke Brandweer is uniek in Europa en in de wereld. Onze organisatie moet fors gaan bezuinigen. De voorstellen welke betrekking hebben op de bezuinigingen, zullen op 18 november door de voorzitter van het (OLGB) Openbaar Lichaam Gezamenlijke Brandweer genaamd dhr. Aboutaleb, worden bekeken. Hieruit voortvloeiend zal er een besluit plaatsvinden. Het genomen besluit zal gevolgen hebben voor uw en onze veiligheid.

Concreet zal dit het volgende gaan inhouden;

- het samenvoegen van twee kazernes waardoor niet op tijd kan worden opgetreden bij voorvallen met (mogelijk) gevaar, (mogelijke) overlast of (mogelijke) milieugevolgen en branden en overige voorvallen. Deze voorvallen hebben voor onder andere de veiligheid van omwonenden en het milieu verstrekkende gevolgen.

- de bemanning van brandweervoertuigen zullen worden teruggebracht van 6 naar 4 waardoor de veiligheid tav. de industrie drastisch zal gaan afnemen, dit onvoorzienbare risico’s met zich meebrengt, het milieu zal schaden en er mensenlevens van zullen afhangen.

- hoogtereddingsteam stopt, waardoor er in de nabije toekomst geen reddingen kunnen worden uitgevoerd op hoogte en diepte.

- opleidingen zullen worden bevroren, waardoor er geen vooruitgang meer zal zijn in de geoefendheid van de medewerkers in de uitruk.

Personeel van de Gezamenlijke Brandweer maakt zich grote zorgen over onze, maar vooral uw veiligheid.!

<<< terug naar voorpagina

 Free Web Counters