CDA zorgen om haalbaarheid Cultuurhuis

 

Tijdens de raadsvergadering afgelopen donderdag, heeft het DB aangegeven het traject voor de bouw van het Cultuurhuis te willen blijven volgen, ondanks de grote onzekerheden ten aanzien van de financieringen

Eerder had het DB (Dagelijks bestuur) aangegeven dat het plan niet haalbaar was en dat men overwoog om het af te blazen. Maar tijdens de Raadsvergadering van afgelopen donderdag 14 oktober kwam men daar op terug omdat er enige wijziging was gekomen in de situatie en men nog wat andere opties had ontdekt. Onzekerheden zoals het wel of niet participeren van de Bibliotheek in het plan en het vrijkomen van andere gelden, men heeft een gat van enkele tonnen. Maar over enige tijd lijkt de situatie zich te verbeteren en afgaande daarop was voor het DB voldoende aanleiding om het plan door te zetten.

Het CDA, oppositie, keurt deze werkwijze af, niet omdat ze het Cultuurhuis niet willen, want het is ook hun wens, maar men wil niet in een financieel debacle terechtkomen waar anderen de dupe van worden.
CDA fractievoorzitter Alex Hallema: ‘De financiėle dekking is niet rond. Er ontbreekt zeker nog 2 ½ ton. Daarom stemmen wij niet in met de verdere ontwikkeling van het Cultuurhuis zoals het DB dit voorstelt. Wij willen ook graag een Cultuurhuis, maar je speelt niet met gemeenschapsgeld. De financiering van het nog te bouwen Cultuurhuis vertoont behoorlijke gaten. Toch stemde de meerderheid van de deelraad in met het voorstel van het Dagelijks Bestuur om het Cultuurhuis verder te ontwikkelen. Als dadelijk blijkt dat de portefeuillehouder de financiering niet rond krijgt dan blijven we met een gigantische kostenpost zitten zonder Cultuurhuis. Er zijn al behoorlijke kosten gemaakt. In dat geval zal die 2 ½ ton ergens anders vandaan moeten komen en wij vrezen dat, juist in deze tijd van bezuinigingen, er bijvoorbeeld een MFA zal moeten sneuvelen. Wat gaat dan voor: onderwijs of een Cultuurhuis?’

De CDA-fractie vindt het jammer dat de deelname van de bibliotheek nog niet vaststaat en hier dus ook een financieel risico aan kleeft. ‘Daarentegen is de verhuizing van de stadswinkel naar het Cultuurhuis een gouden vondst,’ zegt Alex Hallema. ‘Dat zou het DB verder uit kunnen werken door slimme verbindingen te maken met meerdere participanten. De theaterzaal zou dan naar de Heerlijkheid of de Campus kunnen verhuizen. Dan hebben we meteen een grotere theaterzaal dan de 120 stoelen die nu zijn gepland. En dan zou het financieel mogelijk kunnen zijn.’

J.K.

 

<<< terug naar voorpagina

 Free Web Counters