Cultuurhuis op losse schroeven

 

Bezuinigingen en te hoge kosten maken het reeds jarenlange verlangen naar een cultuurhuis tot een crime

Er waren een redelijk aantal belangstellenden aanwezig, afgelopen maandag 11 oktober in de raadszaal van de deelgemeente Hoogvliet. Het betrof een extra informatieve vergadering met als enig onderwerp het reeds in de bouwfase verkerende Cultuurhuis Hoogvliet. Het oorspronkelijke plan was in de tijd dat het ontstond redelijk haalbaar, maar door de stijgende kosten, ondermeer door de bestemming van het Cultuurhuis breder te maken en de te verwachte korting op subsidie vanuit de Coolsingel laten vrijwel geen ruimte over voor het exploiteren van het gebouw, waarop ook nog eerst een flink bedrag voor op tafel moet komen.

Yvonne Bekker, PvdA, probeerde zoveel mogelijk de gestelde vragen vanuit de raad te beantwoorden al waren er veel vragen bij die niet direct beantwoord konden worden. Een van de insprekers, Hr. Drenth, stelde een aantal vragen waarin hij tevens een aantal voorstellen verwerkte. Hij verwees ondermeer naar het gegeven dat Hoogvliet al vanaf 1999 knokt voor een Cultuurhuis, waarbij hij aangaf dat het ook in het belang is van Hoogvliet en de bewoners om een dergelijke faciliteit in het stadshart te hebben. ‘Wat is een stad waarin je straks alleen lege ruimten vindt en een hol stadshart?’
In de beantwoording door Yvonne Bekker, lid van het dagelijks bestuur en portefeuillehouder, werd duidelijk dat ook het DB niet blij is met deze situatie, ook zij zien liever het Cultuurhuis verrijzen.

Geld genereren
Hoewel feitelijk het DB al eerder tijdens een vergadering de knoop min of meer had doorgehakt, is mevr. Bekker bereid nog hoop te houden op een wonder. In de plannen was/is opgenomen ondermeer de verkoop van LCC de Zevensprong, de overwaarde zou een deel van de tekorten kunnen wegvegen maar er zitten een paar maren aan, zoals ondermeer het niet kunnen verkopen, hoe lang staat het dan leeg etc. Daarnaast speelt tijd een grote rol, de uitvoerder is op de bouwplaats reeds ver en kan niet langer wachten. Uit het Rotterdams potje komt maar een geringe bijdrage zodat ook dat geel soelaas biedt, bovendien is maar de vraag in hoeverre het gebouw van de Zevensprong echt opbrengt en wat er van over blijft. Maar nogmaals wees Bekker er op dat de tijd de grootste vijand is en dat de kans groot is dat dat het grote struikelblok gaat worden.

Wandelgangen
De meningen zijn behoorlijk verdeeld, de een wil graag een Cultuurhuis, de ander vindt het meer van het zelfde of weer anderen zien meer mogelijkheden in de reeds bestaande faciliteiten. Er werd in de pauze en na het sluiten van de vergadering veel gepraat over mogelijkheden door voor en tegenstanders van het Cultuurhuis. Hoewel niet ter zakendoende in dit geheel kwamen er veel ideeŽn naar boven. Zo werd zelfs voorgesteld om het leegstaande pand van een voormalige beddenwinkel te gaan gebruiken, geen haalbaar plan, want verbouwen zou waarschijnlijk meer kosten dan nieuwbouw, maar het geeft wel aan dat ook burgers meedenken. Een ingebrachte brief van Kees Hageman, die feitelijk als inspreekrecht moest gelden, werd op deze avond niet besproken, maar omvatte een aantal voorstellen waardoor een aantal noodleidende festiviteiten en initiatieven op de been kunnen blijven na het korten op de te verwachten subsidie stop in 2012. Er werd ondermeer gedoeld op De Briljantjes, Kunstkop, de unieke Taptoe en niet te vergeten de Koffieconcerten waarmee Hoogvliets iets unieks in huis heeft.

Aanstaande donderdag 14 oktober zal tijdens de raadsvergadering waarschijnlijk het doek vallen of de overwinningstrompet worden gestoken, maar wie de wet van Murphy kent weet het wel al.

Tekst: Jan Koopmans

Fotografie: Aad van der Voorn

 

<<< terug naar voorpagina

 Free Web Counters