Broekriem strakker voor Hoogvliet

 

 

Tijdens de bespreking van de kaderbrief, tijdens de vergadering afgelopen donderdag 2 september, werd duidelijk dat de nieuwe coalitie in Hoogvliet staat voor een hele reeks bezuinigingen

Het is niet slechts korten op een enkel onderdeel maar rigoureus snijden in tal van voor de gemeenschap belangrijke zaken. De deelgemeente krijgt aanzienlijk minder geld te besteden en zal dus nog zorgvuldiger met de centen moeten gaan omspringen. Ook het budget dat de Gemeente Rotterdam voor Hoogvliet overheeft zal lager zijn dan voorheen. Daarnaast besteden enkele grote organisaties ook minder aan Hoogvliet, waardoor het er allemaal niet mooier op zal worden. Feitelijk is de kaderbrief het teken aan de wand in aanloop naar de begroting voor volgend jaar.

Keuzes

Deelraadsvoorzitter Edwin Smid gaf aan dat er keuzes moeten worden gemaakt en dat deze iedereen zullen treffen. Hij benadrukte dat er geen alternatieven zijn, de meningen in de wandelgangen zijn daar weliswaar verdeeld over, maar feit blijft dat de broekriem strak zal moeten worden aangetrokken. Het bestuur, zo zegt Smid, zal deze keuzes maken en niet uit de weg gaan, al zou dat ook niet kunnen uiteraard.

Veiligheid

Het huidige bestuur, bestaande uit Nieuw Hoogvliet, PvdA en Leefbaar Rotterdam heeft zich voorgenomen om niet of minimaal te bezuinigen op veiligheid. Anderzijds blijkt dat ook op de politie zal moeten worden bezuinigd, dus de veiligheid moet toch een stukje inleveren. De Buitenruimte, al lang een achtergeschoven kind volgens velen, zal minder financiŽle ondersteuning kunnen gaan verwachten, men wil daar drastisch op bezuinigen, dus de losliggende tegels en min of meer gevaarlijke situaties voor mensen die slecht ter been zijn, zullen minder snel worden aangepakt.

Subsidie

Verenigingen en andere organisatie die zich bezighouden met het welzijn van anderen, vooral op sportief en recreatief gebied, hadden eerder dit jaar al een vooraankondiging gehad waarin de onheilstijdig reeds werd aangekondigd. Met name de zogenaamde structurele subsidies zullen worden afgeschaft, dit kan veel onzekerheid en zorg met zich meebrengen voor instellingen die zonder deze bijdragen niet kunnen bestaan. Uiteraard blijft subsidie wel mogelijk als men duidelijk kan aantonen dat men voorziet in een grote behoefte en subsidie verantwoord is, al zal die dan elk jaar opnieuw moeten worden aangevraagd.

Samenvoegen

EfficiŽnt omgaan met geld is dus noodzakelijk, daar kan men op zich niets aan doen, bezuinigen is bezuinigen. Jammer hierbij is dat juist unieke zaken slachtoffer worden van bezuinigingen. Zo heeft Hoogvliet elk jaar het unieke Kunstkopfestival en het project de Briljantjes, door bezuinigingen zouden dergelijke projecten en festiviteiten wel eens kunnen worden samengevoegd en vervagen tot iets wat nog maar weinig mensen interesseert en doodbloeden.

Schip

Edwin Smid vergeleek Hoogvliet met een schip, hierbij gaf hij aan dat er reeds lekken in zaten. De partij die in het vorige bestuur de voorzitter leverde en toen nog de grootste partij was geeft in een reactie weer hoe men denkt over de inhoud en zienswijze van de kaderbrief en de vergelijking.

 

Het IBP:

‘Deelraadsvergadering of theatervoorstelling?

Zoals al reeds eerder door alle fracties in de deelraad is aangegeven, moet er flink bezuinigd worden in Hoogvliet. De fractie van de IBP is zeer kritisch geweest bij deze bespreking. Mevr. Cornelissen geeft aan dat wat haar betreft dit de slechtste behandeling van de kaderbrief sinds jaren is geweest. "De coalitie prees het DB uitvoerig met de door hun ingezette lijn, de IBP was een stuk minder te spreken over deze voorstellen. Het is een verzameling van holle kreten waar geen enkele lijn in lijkt te zitten. Wij als fractie hebben er echt naar gezocht maar hebben het niet kunnen vinden. Het lijkt deze coalitie te ontbreken aan een duidelijke koers, een visie en aan daadkracht. De voorstellen die gedaan worden zijn slecht voor Hoogvliet, zo worden bv. de Briljantjes wegbezuinigd en dat vinden wij doodzonde. Dit is voor ons nou een voorbeeld van een project waar heel erg veel positieve energie uit voort kwam en jongeren in Hoogvliet hebben dit heel erg gewaardeerd. Als dit zo doorgaat zijn we in Hoogvliet snel terug bij af".

In Rotterdam gaan er bij Leefbaar Rotterdam stemmen op om alle Antilianen preventief te laten fouilleren. De IBP heeft aan de Hoogvlietse fractie van Leefbaar Rotterdam gevraagd of ook in Hoogvliet nu alle Antilianen preventief gefouilleerd moeten gaan worden. Een maatregel waar de IBP tegen is. Fouilleren is op zich prima maar dan ongeacht waar je wieg heeft gestaan en het mag alleen als er sprake is van een vermoeden Aan de andere coalitiepartner de PVDA werd gevraagd hoe zij hier dan tegenover staan. Gelukkig voor de Hoogvlieters heeft Leefbaar Rotterdam aangegeven dat de soep hier in Hoogvliet niet zo heet gegeten zal worden en de PVDA geeft aan dat zij tegen deze voorgestelde maatregel zijn. Naar aanleiding van alle onduidelijkheid in de kaderbrief en naar aanleiding van wat door de Hoogvlietse bevolking is aangedragen aan de fractie, heeft de IBP 32 vragen gesteld. De deelraadsvoorzitter Smit ging totaal niet in op de vragen die door de deelraadsleden van de oppositie werden gesteld. Wel ging hij uitvoerig in op de vragen die hij zichzelf had gesteld. Van te voren had hij als antwoordspeech ‘vppr’ de tweede termijnen op papier gezet. Hij las vervolgens een 10tal door hem zelf geformuleerde vragen op die hij voorts zelf met "Ja" of "Nee" ging beantwoorden. Zo makkelijk maakte hij zich er van af. Aan de vragen van de raad kwam hij totaal niet toe. Het is van de zotte dat een deelraadsvoorzitter op deze wijze denkt te kunnen omgaan met de rol van de raad in het dualistische systeem. Slechts een enkele vraag van de coalitiepartners werd beantwoord. Waarschijnlijk waren hem die ook al van te voren ingefluisterd. Ingeborg Hoogveld was de enige DB-er die op twee vragen inging. Verder was de beantwoording een schaamteloze vertoning waarbij Hoogvliet vergeleken werd met een schip, ik hoop dat deze voorzitter meer stuurmanskunst bezit dan de kapitein van de Titanic, anders lopen wij in Hoogvliet ook op een ijsberg.

Als dit de opmaat is voor de algemene beschouwingen kan het heel erg leuk worden" aldus Cornelissen. De door de IBP en CDA en VVD ingediende moties haalden het niet in de raad. De coalitie stemde als een blok tegen. De fractievoorzitter van de IBP, Cornelissen, noemde dit een knap staaltje kadaverdiscipline. We gaan in Hoogvliet spannende tijden tegemoet. Wij houden u op de hoogte.’
Aldus de reactie van IBP.

De reacties van de overige partijen hebben we nog niet kunnen inzien of ontvangen, maar mogelijk kunnen we u die in een volgende uitgave presenteren.

J.K.


 

<<< terug naar voorpagina

 Free Web Counters
Cheap Notebooks