Bestuursprogramma deelgemeente Hoogvliet

 

 

Fors bezuinigen met duidelijke keuzes

Het nieuwe dagelijks bestuur van Hoogvliet heeft haar bestuursprogramma voor de komende jaren vastgesteld. Het bestuur bestaande uit voorzitter Edwin Smid en portefeuillehouders Yvonne Bekker en Ingeborg Hoogveld, leggen een stevig pakket bestuurlijke prioriteiten neer voor Hoogvliet. Dit in het licht van ingrijpende en noodzakelijke bezuinigingen die de deelgemeente moet doorvoeren vanwege een flinke vermindering van inkomsten uit het Deelgemeente Fonds de komende jaren. Tevens is de financiŽle situatie van Hoogvliet al jaren een punt van zorg en vraagt dringend om maatregelen. Ook hier wil het nieuwe bestuur orde op zaken stellen.

Het bestuursprogramma voor 2010-2014 is een nadere uitwerking van het coalitieakkoord dat de coalitiepartners Leefbaar Rotterdam, PvdA en Nieuw Hoogvliet in april dit jaar hebben ondertekend. Dit akkoord geeft op hoofdlijnen een visie en de belangrijkste thema’s weer.

Nieuwe werkwijze

Het dagelijks bestuur van Hoogvliet kiest voor een nieuwe werkwijze als basis voor de uitwerking van haar bestuurlijke prioriteiten. Deze prioriteiten worden sterk bepaald door de uiterst sombere financiŽle vooruitzichten die om scherpe en pijnlijke keuzes vragen. Op veiligheid en dienstverlening, zaken die Hoogvlieters zeer belangrijk vinden, wordt niet gekort en de investeringen hierin gaan onverminderd door.

De bezuinigingen zullen ook merkbaar worden voor het ambtenarenapparaat. In de komende vijf jaar wordt 20% gesneden in personeelskosten, onder andere door minder inhuur van externen.

In de nieuwe werkwijze van het huidige bestuur zal ook worden gekeken naar de aantoonbare meerwaarde voor de realisatie van de bestuurlijke doelstellingen van stedelijke aanbiedingen voor voorzieningen.

Het nieuwe bestuur maakt ook duidelijke keuzes in de bevoegdheden van Hoogvliet. Zij wil zich richten op zaken waar zij echt invloed op heeft. Op de terreinen waar de deelgemeente geen zeggenschap of bevoegdheden heeft, wordt nauwlettend het belang van Hoogvliet in het oog gehouden. Daarnaast heeft het bestuur de ambitie om haar prioriteiten af te stemmen op die van het stedelijke coalitieakkoord. Ondanks de lastige financiŽle situatie ziet het deelgemeentebestuur nog genoeg kansen om stappen voorwaarts te zetten en Hoogvliet op de rails te houden, onder andere door de herstructurering af te maken. De steun van de stad is hierbij onontbeerlijk.

Vier speerpunten

Het bestuursprogramma bestaat uit vier onderdelen: Ruimte voor talentontwikkeling, een Aantrekkelijke woonomgeving, Vitale wijken en de Dienstverlening aan burgers. De herstructurering wordt voortgezet en ondanks de sterke bezuinigingen wordt ingezet op realisering van het Cultuurhuis en de Campus voor jongeren. Onder de noemer Vitale Wijken, wordt geÔnvesteerd in leefbaarheid, veiligheid en het vergroten van de weerbaarheid en zelfredzaamheid van wijken en hun bewoners. In het programma-onderdeel Dienstverlening aan burgers heeft vooral een goede communicatie met burgers de hoogste prioriteit.

<<< terug naar voorpagina

 Free Web Counters
Cheap Notebooks