Subsidiekraan draait dichter

 

 

Donkere wolken pakken zich samen boven Hoogvlietse sportverenigingen

De gemeente Rotterdam heeft de Hoogvlietse verenigingen een brief gestuurd met de mededeling dat alle structurele subsidies die aan de verenigingen gegeven worden, ter discussie staan. De deelgemeente Hoogvliet heeft ooit ook eens zo'n brief gestuurd en noemde het een ‘winstwaarschuwing’. Uiteindelijk resulteerde dit vorig jaar erin dat de totale Hoogvlietse Sportsubsidie nota geheel is ingetrokken. Waar deze subsidie waarschuwing van de gemeente Rotterdam toe zal leidden, is de grote onbekende vraag.

Hoogvlietse verenigingen zijn in meer of mindere mate afhankelijk van Rotterdamse subsidies op het gebied van: de Onroerend Zaak Belasting, de jaarlijkse Jeugdbijdrage, bijdrages voor kamp en gehandicapten en van het fonds Kansen voor de Sport. Als het college van Rotterdam besluit dat verenigingen voortaan gewoon weer OZB moeten gaan betalen, zijn alle verenigingen met een eigen of een gehuurd complex, de klos. Het gaat hier namelijk om zeer grote bedragen die verenigingen niet op kunnen hoesten. Grote contributie verhogingen zullen dan het gevolg zijn waardoor uiteindelijk de burger hiervan weer de dupe wordt. De gemeente Rotterdam stelt in de Kaderbrief 2010 aan de ene kant dat men sport meer wil gaan promoten, maar er wordt ook duidelijk in de Kaderbrief gesteld dat alle subsidies die op het gebied van sport gegeven worden, kritisch ter discussie gesteld zullen gaan worden. De doelstelling van de gemeente Rotterdam lijkt hierdoor bij voorbaat dus geen kans van slagen te hebben. Het is afwachten geblazen, maar de donkere wolken pakken zich samen voor alle Hoogvlietse sportverenigingen.

Quote uit de gemeentelijke brief

‘Tegelijkertijd houdt dit in dat de gemeentesubsidie van een aantal nog nader te bepalen instellingen gedeeltelijk of volledig zal komen te vervallen. Aan de invulling van de bezuiniging op de subsidie-uitgaven gaat een inhoudelijke afweging vooraf, die in de zomermaanden plaatsvindt. Tegen deze achtergrond raad ik u nu al aan: behoedzaamheid te betrachten bij het aangaan van nieuwe verplichtingen; terughoudendheid te betrachten bij de externe invulling van vacatures; alvast concreet na te denken over mogelijke besparingen.
Voor veel verenigingen hangen dus zware wolken boven het hoofd, wat daar uitkomt is voorlopig onzekerheid en wie weet wat nog meer.
Bew: J.K.


<<< terug naar voorpagina

 Free Web Counters
Cheap Notebooks