Installatie Dagelijks Bestuur in Hoogvliet

 

De reactie van de VVD

‘Vorige week donderdag is in Hoogvliet het nieuwe dagelijkse bestuur geÔnstalleerd. Het driekoppige bestuur wordt gesteund door een coalitie van Leefbaar Rotterdam (5 zetels), PvdA (4 zetels) en Nieuw Hoogvliet (2 zetels). Nieuw Hoogvliet levert de voorzitter. De VVD nam in een eerder stadium deel aan coalitiebesprekingen samen met Leefbaar Rotterdam, Nieuw Hoogvliet en het CDA. Ondanks dat er een goed coalitieprogramma lag, kon er geen overeenstemming worden bereikt over de samenstelling van het DB.

Het conceptakkoord van de eerdere besprekingen heeft als basis gediend voor het huidige akkoord. Alle VVD speerpunten komen dan ook terug. Investeren in Veiligheid, een leefbare buitenruimte en bevordering van economie en werkgelegenheid. Helaas blijft het akkoord nog onduidelijk over de keuzes die gemaakt moeten worden als het gaat om bezuinigingen. Het is het nieuwe bestuur nog niet gelukt dit concreet te maken. De VVD maakt zich hier grote zorgen over.

De VVD vindt het onacceptabel dat het nieuwe bestuur pas na 2011 wil gaan bezuinigen. De VVD had graag gezien dat de bijdrage aan de integratie van alle bevolkingsgroepen in Hoogvliet een belangrijk criterium zou worden bij het maken van keuzes op het gebied van Welzijn. Alleen initiatieven ondersteunen, die bijdragen aan integratie. Geen subsidies voor leuke dingen. De VVD maakt zich grote zorgen om de financiŽle haalbaarheid van het Cultuurhuis. En de VVD vindt een aandeel van 45% sociale woningbouw onacceptabel. Frans Henninger, fractievoorzitter van de VVD heeft het nieuwe bestuur dan ook uitgedaagd om op zeer korte termijn meer duidelijkheid te verschaffen. Daarbij gaf hij aan constructief oppositie te willen gaan voeren, waarbij kritisch het belang van de Hoogvlieters in de gaten gehouden wordt.’

 

 

 

<<< terug naar voorpagina

 Free Web Counters
Cheap Notebooks