Nieuwe coalitie van start

 

Leefbaar Rotterdam, PVDA en Nieuw Hoogvliet besturen de komende periode Hoogvliet

Het was druk in de raadszaal afgelopen donderdag 20 mei, belangstellenden waren in grote getale naar de secretarie gekomen om de wisseling van de wacht bij te wonen. De oude bestuurders droegen het stokje en de voorzittershamer over aan het nieuwe, hierbij bleven bij sommigen de emoties niet uit.
Kees van Pelt en Jacqueline Cornelissen van het IBP en Marianne van der Ham van het CDA vormden het oude DB en namen afscheid.

Verdeeld
De meningen ten aanzien van de gevormde coalitie zijn binnen de scheidende partijen en ook daarbuiten divers en verdeeld. Hoewel de nieuwe voorzitter van het dagelijks bestuur, Edwin Smid van Nieuw Hoogvliet, bijzonder positief de toekomst in gaat, is er reeds nu al kritiek vanuit de oppositie, die deels bestaat uit de oude coalitie. Zo vroeg Cornelissen zich af of de nieuwe coalitie wel voldoende kennis heeft betreffende de lopende zaken. Ook vroeg zij zich af of de uitgestelde bezuiniging wel zo verstandig zijn, ze maakte zich grote zorgen.

De VVD, die bij de coalitie onderhandelingen niet het beoogde resultaat behaalde, reageerde met: ‘Het conceptakkoord van de eerdere besprekingen heeft als basis gediend voor het huidige akkoord. Alle VVD speerpunten komen dan ook terug. Investeren in Veiligheid, een leefbare buitenruimte en bevordering van economie en werkgelegenheid. Helaas blijft het akkoord nog onduidelijk over de keuzes die gemaakt moeten worden als het gaat om bezuinigingen. Het is het nieuwe bestuur nog niet gelukt dit concreet te maken. De VVD maakt zich hier grote zorgen over.’

Positief
Edwin Smid van Nieuw Hoogvliet ziet het minder somber in en verwacht dat na een inwerkperiode alles prima gaat werken, uiteindelijk, zo verteld hij, is het grootste deel van zijn partij op de hoogte van alle in- en outs.
Smid: ‘We hebben een geweldig avond gehad afgelopen donderdag. Het is een mooi gevoel om als eerste geboren en getogen Hoogvlieters, benoemd te worden tot voorzitter van het dagelijks bestuur. De mensen van Nieuw Hoogvliet hebben een goed programma geschreven en hard gewerkt de afgelopen 4 jaar. Uiteraard was er kritiek in de deelraad. Kritiek die 15 jaar geleden misschien nog op gehoor kon rekenen. Maar slaan om maar te kunnen slaan niet past niet in een tijd waarin Hoogvlieters een constructieve houding verwachten van bestuur en deelraad. Een kritische houding mag, maar wel gericht op resultaat voor hoogvliet. Het moet ergens over gaan. Het nieuwe dagelijks bestuur vormt een goed team. Niet allemaal gelijke, maar mensen die elkaar
aanvullen, flexibel zijn en open staan voor verandering. Dat past bij de uitslag van de laatste deelraadsverkiezingen. Om die reden heb ik de eed afgelegd, voor Hoogvliet. Het nieuwe dagelijks bestuur heeft vier prioriteiten benoemd: dienstverlening - communicatie/participatie - Veiligheid en financiën, Hoogvliet kan op ons rekenen!’

Kritiek
Het IBP, de oorspronkelijke basis van de vorig jaar afgesplitste partij Nieuw Hoogvliet, kwam bij monde van Cornelissen op de eerste bijeenkomt met ondermeer het volgende: ‘Een bijzondere combinatie is bij elkaar gebracht, Leefbaar Rotterdam, PVDA en Nieuw Hoogvliet. Leefbaar Rotterdam levert de portefeuillehouder Welzijn met 5 zetels, de PVDA neemt de portefeuille RO, Sport en recreatie en Kunst en Cultuur voor haar rekening met 4 zetels en Nieuw Hoogvliet levert met 2 zetels de Voorzitter die de gebruikelijke portefeuille heeft. De Fractie van de IBP vindt dit een bijzondere verdeling. Leefbaar, die veruit de meeste zetels heeft gewonnen, kan of wil helaas geen voorzitter leveren, wat wij zeer betreuren. Dit had n.l. recht gedaan aan de grote winst die Leefbaar Rotterdam heeft behaald. Leefbaar komt met een noviteit in onze deelgemeente: een portefeuillehouder van buitenaf, wij wensen mevr. Hoogveld dan ook heel erg veel succes en hopen dat zij zich Hoogvliet snel eigen zal maken en hierheen zal verhuizen. De PVDA heeft tijdens de verkiezingen 3 zetels verloren en pakt nu de zwaarste portefeuille, wij zijn bezorgd voorzitter. In de afgelopen periode heeft mevr. Bekker zich laten zien als een betrokken portefeuillehouder, die nu door de zwaarte van haar takenpakket in windkracht 10 staat, alle lastige dossiers die onmiddellijk aandacht verdienen, zijn nieuw voor mevr. Bekker die, naar wij hebben vernomen, pas op 1 juli kan starten met haar werkzaamheden. De taak die haar wacht is één waar wij met ervaren bestuurders voor bedankt zouden hebben.’

Moeilijk
De komende tijd zal voor alle in Hoogvliet aanwezige partijen een moeilijke tijd worden, een nieuwe coalitie die zich moet inwerken en een oppositie die wat betreft het reilen en zeilen in Hoogvliet goed op de hoogte is, in een Hoogvliet dat juist op dit moment aan alle kanten op de schop is, de herstructureringen en de bezuinigingen voorop. Toch mag men verwachten dat de nieuwe, huidige coalitie, alles in de strijd zal gooien om de ingezette koers, om van Hoogvliet iets moois te maken, ook waar zal maken.

Tekst: Jan Koopmans

Fotografie: Aad van der Voorn

 

 

<<< terug naar voorpagina

 Free Web Counters
Cheap Notebooks