Eindelijk erkenning voor Annie


Annie Ras ontving op 6 april uit handen van Woonbron vestigingsdirecteur Erwin Zwijnenburg het eerste exemplaar van een vrijwilligersprijs: de Annie Ras Award

Met die prijs sprak Woonbron zijn waardering uit voor haar positieve bijdrage als vrijwilliger de voorbije jaren aan het leefklimaat van Hoogvliet. Erwin daarover ondermeer: ‘Met haar sociale hart weet zij als geen ander mensen te inspireren die voor hun persoonlijke ontwikkeling afhankelijk zijn van een steuntje in de rug of een blijk van waardering. Zij verdient die prijs als geen ander.’

Aanleiding van de prijs is dat zij een punt heeft gezet achter de rol van voorzitster van de Vereniging van Bewonersraden van Woonbron. Overigens gaat Annie gewoon door met haar overige vrijwilligerstaken, waaronder die van buurtbemiddelaar. Het is de bedoeling dat Woonbron tweejaarlijks de Annie Ras Award uitreikt aan een vrijwilliger, die zich op onderscheidende wijze, in woord en daad, inzet voor de leefbaarheid van Hoogvliet.
Annie, een vrouw die overal is waar ze nodig was, niets is haar teveel en vrijwel altijd kwamen er oplossingen, ze is een vrijwilligster in hart en nieren en niets ontmoedigde haar. Ze is een bekend gezicht, iedere Hoogvlieter heeft haar wel eens gezien, al zal niet meteen iedereen weten dat het alweer Annie was die iets had geregeld.
Ook de redactie van deze krant feliciteert haar met deze meer dan verdiende Annie Ras Award.

Tekst: Jan Koopmans

 

 

<<< terug naar voorpagina

 Free Web Counters
Cheap Notebooks