PERNIS: Leefbaar Rotterdam en CDA Pernis sluiten een coalitieakkoord

 

Met het aansnijden van een Pernisse taart en het ondertekenen van het coalitieakkoord is de samenwerking tussen Leefbaar Rotterdam en het CDA voor de komende bestuursperiode bezegeld. Arne Verschoor, fractievoorzitter van Leefbaar Rotterdam: “met het CDA hebben we de afgelopen periode prima samengewerkt. Cor van der Kemp behoudt de zware portefeuille Algemene Zaken, waarmee hij Pernis uitstekend op de kaart zet”. Johan Verberne, fractievoorzitter van het CDA: “met Brian Frowijn krijgen wij een betrokken en doortastende voorzitter. Dat heeft hij de afgelopen periode als dagelijks bestuurder bewezen”.

Vanwege de grote uitdagingen in de komende jaren op het gebied van veiligheid, ruimtelijke ordening en financiŽn (bezuinigingen) is gekozen voor een smalle en effectieve coalitie. Leefbaar Rotterdam heeft als grootste politieke partij het voortouw genomen en met alle in de raad vertegenwoordigde partijen gesproken. Daar werd geconstateerd dat de standpunten van de PvdA en Leefbaar Rotterdam te ver uiteen liggen om samen het dagelijks bestuur te vormen. Hoewel de standpunten van de lokale partij Bewoners Belangen Pernis minder ver uiteen liggen, is uiteindelijk toch gekozen voor het voortzetten van de samenwerking met de huidige coalitiepartner het CDA. Het dagelijks bestuur wordt als volgt samengesteld: - voorzitter en portefeuillehouder Welzijn, Openbare Orde en Veiligheid: de heer Brian Frowijn van Leefbaar Rotterdam - vice voorzitter en portefeuillehouder Algemene Zaken: de heer Cor van der Kemp van het CDA - portefeuillehouder Buitenruimte: de heer Mart Speelman van Leefbaar Rotterdam.

De coalitiepartners streven naar een daadkrachtig bestuur van de deelgemeente dat dicht bij de burgers, maatschappelijke organisaties en ondernemers staat. Ook zal worden gestreefd naar een goede samenwerking met het gemeentebestuur en andere overheden.

 

<<< terug naar voorpagina

 Free Web Counters
Cheap Notebooks