Project Stimulering Korfbal in Hoogvliet

 

 

Nikantes is in de zomer van 2009 gestart met het Project Stimulering Korfbal in Hoogvliet. Doel hiervan is om het korfballen in Hoogvliet te stimuleren door het aanschaffen van nieuw materiaal en het verbeteren van de accommodaties en hiermee dus ook de sportparticipatie te vergroten van jongeren, gehandicapten en ouderen uit Hoogvliet.
Stichting Doen heeft aan Nikantes 1.000,00 euro geschonken ten behoeve van het ambitieuze project van de Hoogvlietse korfballers. Stichting Doen is het fonds van de goede doelen loterijen: de Nationale Postcode Loterij, de BankGiro Loterij en de Sponsor Bingo Loterij. Doen werkt aan een leefbare wereld waaraan iedereen kan meedoen.
Dit doet zij door middel van subsidies, leningen, garanties en participaties voor initiatieven op het gebied van Duurzame Ontwikkeling, Cultuur, Welzijn en Sociale Cohesie.
Stichting Doen ondersteunt zowel kleine als grote initiatieven die bijdragen aan een kleurrijke en leefbare samenleving. Zij richt zich met name op initiatieven die zowel een actief als ondernemend als een duurzaam karakter hebben. Bij de uitvoering hiervan ligt de nadruk op de zelfwerkzaamheid van personen of organisaties die de initiatieven organiseren.
Voor meer informatie over Stichting Doen kunt u kijken op de website: www. doen.nl. Het Project Stimulering Korfbal in Hoogvliet heeft Nikantes concreet 10 nieuwe verstelbare palen opgeleverd die gebruikt kunnen worden in sporthal Hoogvliet en in het MFC Boomgaardshoek. Het nieuwe materiaal zal ook gebruikt worden door de basisscholen (Oudeland en de Plevier) die hier dagelijks in gymmen.
Ook heeft Nikantes nieuwe kunststof korven en korfverloopstukken kunnen aanschaffen door de inkomsten uit het Project voor in de Nederhage en in de Lampreistraat.
De gymzalen aan de Nederhage worden ook gebruikt door het voortgezet onderwijs: ook zij kunnen dus sporten op het juiste korfbalmateriaal. De investering in het Hoogvlietse korfballen is daarnaast mede mogelijk gemaakt door het Deltaport Donatiefonds.
Zij hebben 500,00 euro gedoneerd wat gelijk staat aan de kosten van een nieuwe paal. In dit fonds storten de samenwerkende Rotterdamse Havenbedrijven jaarlijks een bedrag wat zij via donaties op aanvraag verspreidden onder de omliggende gemeenten.
Tenslotte zal Nikantes door de 1e prijs van 7.500,00 euro uit de Goede Doelen nieuwe dug outs aanschaffen voor op het sportcomplex aan de Botreep. Deze zullen deze maand op de Botreep arriveren. In zijn totaliteit is er 15.000,00 euro ge´nvesteerd in het Hoogvlietse korfballen.

 

 

<<< terug naar voorpagina

 Free Web Counters
Cheap Notebooks