OVERSTEEKPLAATS GROENE KRUISWEG GEWIJZIGD

 

 

Na de herinrichting van de Groene Kruisweg is de situatie rondom de oversteekplaats gewijzigd; de zebrapaden zijn veranderd in begeleidingslijnen.
Nadat de aannemer per abuis een zebrapad heeft aangelegd, heeft deelgemeente Hoogvliet geprobeerd het pad te handhaven. Dit was echter niet mogelijk vanwege geldende bepalingen van het BABW (Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer). Het zebrapad is omgezet naar begeleidingslijnen.

De situatie met begeleidingslijnen vloeit voort uit bestaande regels en voorwaarden die het realiseren van een zebrapad op die plek verbieden. Bovendien hebben verkeerspolitie en verkeersdienst een negatief advies afgegeven voor het aanleggen van een zebrapad op de betreffende locatie.

De oversteekmogelijkheid op de Groene Kruisweg blijft bestaan, maar de voetgangers hebben er geen voorrang op het overige verkeer. Verkeersborden attenderen voetgangers en overig verkeer op de aangepaste situatie.

 

<<< terug naar voorpagina

 Free Web Counters
Cheap Notebooks