Extra onderzoek CO2-opslag Barendrecht gereed

 


De resultaten van de drie aanvullende onderzoeken rond de CO2-opslag Barendrecht zijn vandaag bekend gemaakt. De ministers Cramer (Ruimte en Milieu) en Van der Hoeven (Economische Zaken) en gedeputeerde Van Heijningen (provincie Zuid-Holland) hadden opdracht gegeven tot de onderzoeken. De ministers moeten binnenkort een besluit nemen over de opslag van CO2 onder de Barendrechtse wijken Carnisselande en Ziedewij.

Locatiekeuze TNO heeft onderzocht of er alternatieve locaties zijn voor het CO2-opslagproject. TNO concludeert dat van de 12 geselecteerde locaties alleen Barendrecht en het P06-Zuid gasveld op de Noordzee geen geo-technische minpunten hebben. Een onafhankelijke second opinion van Det Norske Veritas bevestigt de uitkomsten van dit onderzoek.

Veiligheid Onder leiding van DCMR Milieudienst Rijnmond hebben betrokken veiligheids- en toezichtinstanties een gezamenlijke ‘Integrale Veiligheidsbeoordeling CO2-opslag Barendrecht’ opgesteld. Conclusie van dit onderzoek is dat er geen sprake is van risico’s die de wettelijke normen overschrijden. Er zou een beperkte overschrijding van het groepsrisico (kans op een ramp met meerdere slachtoffers) in de buisleidingenstraat tussen Pernis en Barendrecht kunnen ontstaan. DCMR en de toezichtinstanties achten dit beheersbaar met aanvullende maatregelen.

Gezondheidsklachten Het RIVM heeft gekeken naar (voornamelijk psychosomatische) gezondheidsklachten die mogelijk bij omwonenden kunnen ontstaan als gevolg van de opslag van CO2 onder Barendrecht. Het RIVM doet geen voorspelling over de te verwachten omvang van deze gezondheidsklachten bij het doorgaan van het project. Wel doet het RIVM een aantal aanbevelingen om de klachten zoveel mogelijk te beperken.

Met het verschijnen van de drie aanvullende onderzoeken is er voldoende basis voor de ministers Cramer en Van der Hoeven om een definitief besluit te nemen over het project. Een afschrift van de onderzoeksrapporten is vandaag aan de Tweede Kamer aangeboden.

 

<<< terug naar voorpagina

 Free Web Counters
Cheap Notebooks