Grote opkomst bij infoavond

 

 


Informatieavond voor bewoners Tussenwater in De Kulk werd succes

Sinds de invoering van de Leefbaarheidsmonitor in 2001 is er blijkens de uitkomst van de cijfers die bewoners hun wijk geven een significante verbetering. 2001, het jaar dat Hoogvliet begon met de grote vernieuwing, de herstructurering die heel de stad op z’n kop zou zetten.
Er waren toen nog veel problemen in sommige, vooral oudere wijken. Met de sloop van de ‘Waaier’ destijds startte toenmalige deelraadsvoorzitter Hans Elemans de sloop en latere nieuwbouw van vele woongebieden binnen Hoogvliet.

In 2001 scoorden vele gebieden nog een dikke onvoldoende, thans is er geen wijk meer die onder de maat is met een te laag cijfer.
Totaal geven de inwoners van Hoogvliet hun woonplaats een mooie zeven, een cijfer dat lang niet mis is voor een plaats die te maken kreeg met een totaal veranderende infrastructuur.
Per wijk waren er informatieavonden, vorige week maandag was Tussenwater aan de beurt. De bijeenkomst vond plaats in de Kulk aan het Rijkeeplein/Kinheim, eigenlijk in het Stadshart dus, maar in Tussenwater zelf was geen geschikte locatie om een bijeenkomst te houden. Afgelopen maandag was er overigens ook een bijeenkomst voor de bewoners van de Tosca/Desdemonabuurt in Oudeland in de zaal van de Notenkraker in deze wijk.
De belangstelling onder de aanwezigen was groot, er werden veel vragen gesteld en men kreeg op de meesten een bevredigend antwoord.

De monitor
Sinds 2001 wordt in opdracht van de deelgemeente, Woonbron Hoogvliet en Vestia Rotterdam Hoogvliet tweejaarlijks een bewonersonderzoek uitgevoerd, de Leefbaarheidsmonitor.

De uitkomsten van deze onderzoeken geven een beeld van de leefbaarheid in Hoogvliet en zijn bedoeld om de gevolgen van de herstructurering te volgen. Uiteraard worden de uitkomsten ook door de opdrachtgevers gebruikt voor beleidsontwikkeling.

Om de gegevens terug te koppelen aan de bewoners van Hoogvliet, organiseerde de deelgemeente deze bewonersavonden.

Tekst: Jan Koopmans
 

<<< terug naar voorpagina

 Free Web Counters
Cheap Notebooks