Ontwerpbesluit A15 ter inzage

 

 

Vanaf 2010 wordt er gewerkt aan de verbreding en herinrichting van de A15 tussen de Maasvlakte en Vaanplein. Hiertoe heeft minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat het Ontwerp-Tracébesluit (OTB) getekend. Vanaf afgelopen dinsdag 30 juni tot en met maandag 10 augustus 2009 ligt het besluit ter inzage.

De aanpassingen aan de A15 zijn noodzakelijk om de mainport verbonden te houden met het achterland, ook na de aanleg van de tweede Maasvlakte. Naar verwachting zijn de bouwwerkzaamheden rond 2015/2016 gereed. Onderdeel van de werkzaamheden zijn wegverbredingen en de aanleg van een nieuwe Botlekbrug. Deze nieuwe brug wordt twee keer zo hoog als de huidige, waardoor scheepvaart er makkelijker onderdoor kan. In totaal is zo’n 2 miljard euro gemoeid met het project.

Het aanpakken van de A15 is onderdeel van het programma Randstad Urgent. Met Randstad Urgent zetten alle partijen de schouders eronder om de problemen in dit deel van de Randstad op te lossen. Zo moet de Randstad weer een economisch sterke regio worden, waar het aantrekkelijk is om te wonen, te werken en te leven.

Inspreken
Het OTB ligt ter inzage bij de diverse gemeenten en is online te raadplegen op www.inspraakpunt.nl en http://www.rijkswaterstaat.nl/a15mava. Het is tot en met maandag 10 augustus voor iedereen mogelijk om te reageren op dit ontwerpbesluit.

Inspreken kan op de volgende manieren:

1. U kunt schriftelijk reageren naar: Inspraakpunt, OTB A15 Maasvlakte-Vaanplein, Postbus 30316, 2500 GH Den Haag;
2. U kunt uw reactie via de internetsite van het Inspraakpunt insturen (www.inspraakpunt.nl);
3. U kunt uw reactie kenbaar maken tijdens de informatiemarkten.

Informatiemarkten
Rijkswaterstaat organiseert vanaf 30 juni aanstaande zes informatiemarkten op verschillende locaties om omwonenden en belanghebbenden te informeren over de inhoud van het OTB.

Op woensdag 1 juli is de Hoogvlietse informatiemarkt, Informatiecentrum Hoogvliet, Sprong 10, Hoogvliet.
De informatiemarkt heeft een inloopkarakter. Er zijn deskundigen van Rijkswaterstaat aanwezig om op verzoek van de bezoekers uitleg te geven en vragen te beantwoorden over het OTB en de bijbehorende onderzoeken. Ook bestaat de mogelijkheid om een notulist mondeling uw mening over de plannen te geven. De bijeenkomsten starten om 19.00 uur en duren tot 21.00 uur.
J.K.

 

<<< terug naar voorpagina