Bomenriddernieuws Juni 2009

 

 

Misschien dat u naar een uitzending van tv Rijnmond gekeken heeft waarbij ik, voorzitter van stichting de Bomenridders, in het zonnetje werd gezet en in welke uitzending ik vertelde dat ik er binnenkort mee ga stoppen. Dat heeft nogal wat consternatie veroorzaakt want veel mensen dachten dat de Bomenridders gingen stoppen met hun werk. Maar lieve mensen de Bomenridders ben ik niet in mijn eentje, er zijn nog zes andere bestuurders waarvan twee die dit werk ook al twaalf jaar doen.

Gelukkig hebben we iemand gevonden die mijn werk als voorzitter gaat overnemen, ze heet Isolde van Overbeek en is half zo oud als ik, dus kan zij de volgende twaalf jaar aan de bak.
Onze penningmeester, de meest integere en zuinige man van Nederland, volgens mij, Leen van der Heuvel blijft gewoon penningmeester en er komen als vervanging, twee jonge Bomenridders bij. De overdracht van de voorzittershamer heeft officieel plaats op 6 november, dan bestaan we 12,5 jaar Dat waren de huishoudelijke mededelingen om alle onrust weg te nemen.

Dan wil ik even ingaan op vragen van enkele mensen die zich zorgen maken over de conditie van de bomen in Hoogvliet en ook in Rotterdam. Dit jaar zijn er veel bomen niet alleen heel laat in het blad gekomen maar ze hebben ook veel minder blad dan andere jaren. De vraag van veel bewoners is ‘hoe komt dat?’.
Ik heb dat gevraagd aan enkele boomexperts. Zij wijten dat aan de verandering van het klimaat. Het voorjaar is veel warmer geworden en droger, juist in de tijd dat de bomen in blad moeten komen. Dit jaar hebben veel bomen enorme zaadlozingen gehad, vooral de iepen verloren veel zaad, maar ook andere bomen. Dit doen zij als ze denken te gaan sterven, dan proberen zij hun soort in stand te houden door veel zaad te lozen. Door deze inspanning hebben zij weinig energie om dan ook nog blad te vormen. Toch hebben zij de laatste weken nog veel ingehaald, al zijn de bomen kaler dan andere jaren.

Het is verdrietig en verontrustend te zien dat de natuur zo te lijden heeft door vooral onze manier van leven. Mensen, help de natuur toch allemaal een handje, door minder auto te rijden, door minder vlees te eten en door de bomen en struiken in je eigen omgeving te beschermen. Zonder bomen, bijen, insecten, vogels etc. kunnen wij niet leven, eigenlijk graven we zo ons eigen graf.

Dan wil ik u nog even bijpraten over de verbreding van de A15. Zoals u gelezen zult hebben wordt de A15 verbreed tot 2 maal 5 banen. Vooral voor het stukje langs het Oudelandse park in Hoogvliet wordt dat heel moeilijk omdat er bijna geen ruimte is voor zoveel wegbanen en al dat (vracht)verkeer. Het werk aan de A15 zal zo’n vier jaar gaan duren, schat men in.

Toch zal ook die verbreding niet voldoende zijn om al het meerdere vrachtverkeer die de realisatie van de Maasvlakte Twee met zich meebrengt te verwerken. Er zullen ook meer containers door de binnenvaart en per spoor vervoerd moeten worden.

Te hopen is dat de binnenvaart dan niet zoveel vervuilde lucht uitstoot als dat ze nu doet. Wij in Hoogvliet zijn eigenlijk de meest gedupeerden wat betreft de luchtvervuiling die we over ons heen krijgen, van zowel het verkeer over de A15 als van de binnenvaart.

Omdat er eigenlijk geen plaats is voor de verbreding van deze weg en het plaatsen van een geluidsscherm, zouden er veel bomen gekapt moeten worden. Zowel de mensen van de Bewonersvereniging Nieuw Engeland als onze stichting de Bomenridders hebben hier nogal wat bezwaren tegen. Want als er al geluid tegen gehouden wordt door zo’n scherm, de uitstoot van al die vervuilde lucht wordt niet tegen gehouden door een scherm.

Wij hebben dus navraag gedaan of men de bomen van de noordelijke rand van het Oudelandse Park niet beter kan laten staan. Zij vangen het fijnstof op hun bladeren en zij breken de wind waardoor de geluidsoverlast verminderd wordt. Hierover gaan we met elkaar praten op een bijeenkomst met onze deelgemeentebestuurders, de mensen van de Nieuw Engeland en Rijkswaterstaat.

Natuurlijk houden we u op de hoogte over hoe een en ander verloopt.
Verder kan ik u nog vertellen dat we bezwaar hebben gemaakt tegen het bouwen van zes vrijstaande woningen in het Marthapark. Ook hiervan houden we u op de hoogte. Wilt u dat we blijven strijden voor de bomen en de natuur in Rotterdam en vooral in Hoogvliet word dan donateur. Voor slechts 5 euro per jaar steunt u ons. Giro 7828479 t.n.v stichting de Bomenridders. Binnenban 100 3191 CJ Hoogvliet. U kunt ook bellen naar J.v.d.Velden tel 010-4161879.

 

<<< terug naar voorpagina