Bomenriddernieuws Mei 2009

 

 

Behalve bezwaar maken tegen het kappen van bomen, maken wij ook wel eens bezwaar tegen het veranderen van een bestemmingsplan.

Voor een bestemmingsplan dat veranderd wordt van "natuur en recreatie" in "woondoeleinden" worden per definitie bomen gekapt en groen verwijderd.

De aanvraag om het bestemmingsplan "Oudeland" te veranderen, hield in dat er in het parkje waar de kinderboerderij staat, ruimte gemaakt moet worden voor de bouw van zes vrijstaande woningen. Een ieder die ge´nteresseerd is in zulke plannen kunnen daartegen bezwaar maken. De publicatie van dergelijke plannen vindt u in dit blad.

Het Oudelandse park is al twee maal eerder verkleind, voor de bouw van de Humanitasflats en voor de bouw van het medisch centrum. Aan de rand van het parkje staan 2 villa’s en de voormalige praktijk van dokter Franssen. Ook voor de kinderboerderij is er meer ruimte ingenomen doordat er een hek moest komen om de weiden, ter bescherming van de dieren. Op de plaats van de seniorenwoninkjes komt een groot appartementencomplex, van acht verdiepingen. Dit wordt pal tegen de kinderboerderij aangebouwd.

Wij hebben bezwaar gemaakt tegen de positie van de woontoren en gevraagd te kijken naar de windval omdat rondom ieder gebouw het altijd waait. Als dat het geval is rond dit gebouw, dan is dat nadelig voor de bezoekers en verzorgers van de kinderboerderij en voor de dieren.

Dit kan van te voren uitgerekend worden.

Tegen de bouw van woningen in het park zijn we helemaal gekant omdat er al zoveel afgenomen is van dit park, er blijft alleen een groenstrook over. Juist dit parkje is belangrijk als groenbuffer tussen de Aveling, de Laning en de woningen. De Aveling staat iedere dag vol met auto’s naar Spijkenisse, die daar stationair staan te draaien, de lucht is er om te snijden en de geluidsoverlast is heel groot voor de omwonenden. Als nu ook dat groen nog weggehaald wordt, wordt de luchtvervuiling nog groter en de herrie nog erger. Ook wandelen hier mensen met honden, omdat dit het dichtstbijzijnde stukje groen is voor de bewoners van het centrum en Nieuw Engeland. Het Digna Johannapark is al bebouwd en het Oedenvlietse park wordt bebouwd. Moeten er nu ook nog woningen komen in dat kleine parkje terwijl er plaats genoeg is om te bouwen in Hoogvliet?

U begrijpt dat we dit tegen willen houden. We hebben dus bezwaar gemaakt en dan verschijn je voor een Bezwarencommissie, deze keer was de zitting in het Stadhuis. De commissie vond uiteindelijk dat dit een politieke kwestie was en dat dit maar in de gemeenteraad behandelt moet worden.

Er was ook iemand van de commissie die ons zei dat we beter bezwaar konden maken tegen de kapvergunning, als die aan de orde komt. Maar wij weten uit de praktijk dat dit te laat is omdat dan soms de bouwplannen al klaar liggen. De Christenunie vindt dat er ook gebouwd kan worden met behoud van bomen, maar in dit geval lukt dat niet omdat uitgerekend op de bouwlocatie er een paar heel oude knotwilgen staan, die je niet kan verplaatsen.

Wij zijn uit principe gewoon tegen het bouwen van huizen in een park! Er is plek genoeg elders. Nu hebben wij gelukkig bij verschillende partijen in de gemeenteraad Bomenridders zitten. U begrijpt dat we een pleitnota gestuurd hebben naar al die Bomenridders ,als dit onderwerp besproken wordt bij de gemeenteraad dan hopen we toch dat zij tegen dit voorstel zullen zijn. Het wordt op 16 mei behandeld, we wachten af.

Intussen hebben we ook ons best gedaan om de 36 bomen op de Gordelweg die plaats moesten maken voor een fietspad, te behouden. De commissie vond het ook wel zonde van die duurzame bomen zoals bijv, tien gezonde eiken, een hemelboom en een aantal linden. maar het inrichtingsplan ligt al klaar en dat schijnt niet veranderd te kunnen worden. Het is nu eenmaal zo dat een fietspad van a naar b zo recht mogelijk gelegd moet worden in Nederland, er mag geen bochtje inzitten. De overheid denkt zeker dat we allemaal dronken op de fiets zitten en niet kunnen sturen!

Het is ook raar dat je bezwaar mag maken, je mening mag verdedigen bij een commissie maar dat van te voren al bepaald is dat het inrichtingsplan niet veranderd kan worden. Wat heb je dan aan zo’n inspraak procedure?

Uit Overschie kregen we ook zeer verontruste geluiden over de Achterweg. Daar zouden i.v.m het verstevigen van de dijk, alle bomen gekapt moeten worden. Ze mogen niet meer binnen een afstand van 3 meter van de dijk staan. Wij weten niet of daar iets aan te doen valt. Het is een zaak van het Hoogheemraadschap en die bestuurders lijken nog machtiger dan Onze Lieve Heer. Zij hebben een Keur die stamt uit het jaar 1256 en is dus nog ouder dan onze grondwet. We duiken er maar in om te kijken of die bomen toch te redden zijn.

Wilt u ons steunen bij ons werk, word dan donateur! Voor slechts 5 euro per jaar steunt u ons financieel en moreel . Dat werk doen we helemaal belangeloos met als enige doel voor Rotterdam een mooie groene buitenruimte te verkrijgen en te behouden.

Giro 7828479 t.n.v. stichting de Bomenridders. Binnenban 100 3191CJ Hoogvliet .

 

<<< terug naar voorpagina