AED overhandigd

 

 


Berfwerff’s slagerijen en de wijkraad stellen AED’s beschikbaar

Op maandag 6 april heeft de heer Joop Haak van EHBO-Pernis symbolisch een AED overhandigd aan de heer Dirk Noordzij (namens de wijkraad) en de heer Ad Bergwerff. De AED’s hangen in de hal van de Plus en in de hal bij het kantoor/productiebedrijf van Bergwerff’s slagerijen aan de Cremerstraat. Indien u geconfronteerd wordt met iemand, die getroffen wordt door een hartstilstand: aarzel niet en haal één van deze AED’s.

Hartstilstand? Iedere minuut telt ….

Elke week worden 300 Nederlanders buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand. Op dit moment overleeft maar 5 tot 10 procent van de slachtoffers. Snelle en doeltreffende hulp van omstanders is van levensbelang. Door reanimeren en het gebruik van een AED, waarmee men het hart een of meerdere krachtige stroomstoten kan toedienen, kan de overlevingskans worden verhoogd naar 50 tot 70 procent.

Het gebruik van een AED

Op EHBO– en BHV-cursussen leert u hoe om te gaan met een AED. Interesse? Neem contact op met EHBO- afdeling Pernis. Inl. mw. M. van Eijk, tel. 010-416 66 50.

 

<<< terug naar voorpagina