Bomenriddernieuws februari

 

 

Misschien heeft u ons stukje verleden maand gemist. Dat komt omdat we het zo druk hebben met al het bomenridderwerk. Toen we met dit werk begonnen, hadden we het idee dat na verloop van tijd, iedereen zich wel bewust zou worden van het belang om zoveel mogelijk bomen en struiken in Rotterdam te behouden. Vooral voor een betere leefomgeving en een schonere lucht. Maar dat is niet zo, wat we wel bereikt hebben is dat veel meer mensen boos worden als er bomen onnodig gekapt worden en daar ook op gaan reageren, we krijgen dus meer werk.

Omdat er deelgemeenten zijn die echt roekeloos met hun groen omgaan en er helemaal niets mee hebben, moeten we steeds van hot naar haar om bomen te bekijken die omgehakt dreigen te worden. Die gratis o.v kaart voor de metro is aan ons goed besteed!

Nu is er het Rotterdams Milieu Centrum, die ons aanbood om mensen te werven die in hun eigen buurt/deelgemeente willen gaan kijken naar de bomen die op aangevraagde kapvergunningen vermeld worden. Zij zijn te vinden in de huis- aan- huisbladen en op het internet. Die mensen moeten dan wel weten waar zij op moeten letten en hoe zij een brief formuleren aan hun eigen deelgemeente bestuur.

Het Rotterdams Milieu Centrum heeft als doel het bevorderen van initiatieven om van Rotterdam een natuur- en milieuvriendelijke stad te maken. Dat doel hebben de Bomenridders ook, vandaar hun aanbod. Het RMC zet ook wandelpaden uit in Rotterdam e.o.. Er zijn er al vier: het Erasmuspad, het Jeneverpad, het pad op Zuid, en het Ton Markesepad,daar zijn ook wandelboekjes van.

Nu heeft het RMC lessen georganiseerd om Bomenridder te worden. Het enthousiasme was groot, veel meer mensen dan we gedacht hadden schreven zich in voor de lessen. Er konden er echter maar 30 in de zaal, dus wordt er waarschijnlijk een tweede serie lessen gegeven.
Het bureau Stadsnatuur heeft hun zaal beschikbaar gesteld, dat is een zaal in het Natuurmuseum, naast de Kunsthal op de Westzeedijk.
De cursus is onderverdeeld in vier lessen, twee over de kapvergunningsprocedure, een over de flora en fauna in de stad en een les van de Milieupolitie.
De eerst les is al geweest en het was hartverwarmend hoeveel mensen er zijn die willen opkomen voor de bomen in Rotterdam. Het is niet moeilijk zo’n bezwaarprocedure te begrijpen maar voor sommige mensen is het wel moeilijk om brieven te schrijven en soorten bomen te herkennen. U begrijpt dat we het even heel druk hebben. U hoort hoe het verder gaat.

In november schreef ik in het Bomenridderstukje dat de deelgemeente Prins Alexander zes Chritusdoornen, heel sierlijke bomen, in het winkelcentrum de Hesseplaats in Ommoord wilden kappen omdat zij blad lieten vallen. In november waren we net bij de Bezwarencommissie uitgenodigd en hun advies konden wij u nog niet meedelen. De voorzitter van de winkeliersvereniging had verteld op de hoorzitting dat door het bladafval al wel veertig ongelukken gebeurd waren. Ook hadden de winkeliers wel voor tonnen schade geleden doordat afvoeren verstopt waren geraakt en grondbedekking vernield door de inloop. Nu dacht die man dat je zulke dingen gewoon kan beweren op zo’n hoorzitting, zonder dat echt aan te tonen. Maar de commissie ging dat uitzoeken en het bleek dat er geen enkele klacht was binnengekomen over ongelukken veroorzaakt door boomblad en dat geen enkele winkelier schade had geleden. Kortom de commissie gaf de deelgemeente het advies om de bomen gewoon te laten staan.

Er was ook een moeilijkheid met de herplant. Want wij vroegen natuurlijk welke soort bomen er teruggeplant zouden worden. Kent iemand bomen zonder blad, ja naaldbomen maar die zijn pas echt glad. Wij vertrouwden de deelgemeente niet en om die reden hadden we een voorlopige voorziening ingediend bij de bestuursrechtbank. Wat schets mijn verbazing toen ik laat in de middag vlak voor het weekend opgebeld werd door de rechtbank met een zeer boze heer aan de lijn; dat het toch niet gekker moest worden in Rotterdam, bomen kappen omdat zij blad lieten vallen! Daar ging hij zijn zeer kostbare tijd echt niet aan verspillen. Wat een nonsens! Kijk dat is mannentaal dacht ik, het klonk als muziek in mijn oren. Of ik maar per omgaande mijn verzoek wilde intrekken!

Natuurlijk, dat wilde ik best maar wie ging dan zorgen dat die bomen alsnog niet gekapt zouden worden en voorzichtig geworden na twaalf jaar omgang met de overheid wilde ik dat wel zwart op wit hebben. Hij ging de deelgemeente opdragen onmiddellijk de kapvergunning in te trekken en die boodschap, per omgaande aan mij te bezorgen! Fantastisch, efficiŽnter kan niet. Mijndag kon niet meer stuk, maar merkwaardig was het wel. Eigenlijk bijna net zo’n ervaring als ik had met de heer Jan Pronk die mij zomaar opbelde toen ik in de keuken stond te koken. Zulke dingen vergeet een mens niet, echt niet!

Wilt u donateur worden van onze stichting, belt u dan naar Leen van den Heuvel 010 4383182 of naar Jeanne van der Velden 010-4161879

U kunt ook 5 euro storten op gironummer 7828479 t.n.v. Stichting de Bomenridders, Binnenban 100 3191CJ Hoogvliet. U krijgt dan het Jaarverslag meegestuurd.

 

<<< terug naar voorpagina