Voortaan kunststof apart

 

 

 

Kunststofafval voortaan gescheiden aanbieden

Gemeenten gaan kunststof verpakkingsafval voortaan gescheiden verzamelen. Dat maakt een overeenkomst tussen gemeenten en het verpakkende bedrijfsleven over de vergoeding voor gescheiden inzameling mogelijk.

Gemeenten kunnen zelf kiezen hoe ze het kunststof willen inzamelen. Bijvoorbeeld met bakken op straat of een speciale afvalzak voor kunststof verpakkingsafval. Gemeenten moeten aan het eind van 2009 de scheiding van kunststof op orde hebben, zodat het kan worden hergebruikt.

Nascheiding

Ze kunnen ook kiezen voor nascheiding. Daarbij worden de kunststof verpakkingen in een speciale scheidingsinstallatie uit het huishoudelijk restafval gehaald. Inwoners van die gemeenten hoeven de verpakkingen dus niet zelf te scheiden. Voor nascheiding geldt een andere termijn. Gemeenten moeten dan uiterlijk mei 2009 duidelijk hebben gemaakt welk bedrijf de nascheiding gaan doen.

Kampioen

Minister Jacqueline Cramer (Ruimte en Milieu): ‘Ik ben heel blij met de milieuwinst die dit gaat opleveren. Alle afspraken die nodig waren zijn nu gemaakt, dus de gemeenten kunnen nu in volle vaart aan de slag met het scheiden van kunststof verpakkingsafval. Dat moet ook, want de doelstelling van 32 procent gescheiden ingezameld kunststof in 2009 en 38 procent in 2010 moet worden gehaald.

En dat veel burgers enthousiast willen meewerken aan de gescheiden inzameling staat voor mij als een paal boven water. We zijn immers in Nederland, vergeleken met vele andere landen, ook al kampioen gescheiden inzamelen van papier en glas.’

Ondertekenende partijen

De overeenkomst is getekend door de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) en het verpakkende bedrijfsleven, vertegenwoordigd dooor de Stichting Nedvang. De producenten die hun producten in verpakkingen stoppen.
J.K.
Bron: VROM

 

<<< terug naar voorpagina