Coalitie bekrachtigd
(in Weekblad Hoogvliet staat per abuis een verkeerde foto)

 


Tijdens de periodieke raadsvergadering vorige week donderdag 22 januari is officieel de coalitie tussen het IBP en het CDA bekrachtigd
Marianne van der Ham is nu de nieuwe portefeuillehouder Welzijn en maakt deel uit van het dagelijks bestuur.
Reeds tijdens de raadsvergadering op 18 december vorig jaar werd zij gekozen, dit naar aanleiding van het vertrek, na een politieke onenigheid, van Yvonne Bekkers van de P.v.d.A.
Ook Ed van de Peppel werd officieel als nieuwe fractievoorzitter van het CDA Hoogvliet geÔnstalleerd en kan er met zijn partij volop tegenaan.
Marianne van der Ham vormt nu samen met Kees van Pelt ( voorzitter) en Jacqueline Cornelissen het dagelijks bestuur van deelgemeente Hoogvliet.

Oorspronkelijk akkoord
Er is bij deze nieuwe coalitie voor gekozen om het oorspronkelijke coalitieakkoord uit 2006, tussen het IBP en de P.v.d.A. in stand te houden, hieraan werden echter nog wel 29 punten toegevoegd. Door deze punten zal er inhoud worden gegeven aan de gewijzigde koers tot 2010, de resterende bestuursperiode. Goede gesprekken en milde bemiddelingen, ondermeer door de VVD, hebben er toe geleid dat Hoogvliet snel na de val van de vorige coalitie weer op de been is.

De verdeling van de portefeuilles zijn: Kees van Pelt (IBP- Voorzitter),
Algemene zaken, Openbare orde en veiligheid, Bestuurszaken, Voorlichting en communicatie (Imago), Stadswinkel Hoogvliet (dienstverlening), Personeel en organisatie, FinanciŽn, Jeugd en jongerenbeleid (samengepakt geheel voor jongeren tot 25 jaar), Buurtbemiddeling (Wijk)economie en werkgelegenheid en Voorzitter Stuurgroep Herstructurering Hoogvliet.

Jacqueline Cornelissen: Vice-voorzitter, portefeuillehouder ruimtelijke ontwikkeling en onderwijs, Buitenruimte, Verkeer en vervoer, Milieu, Ruimtelijke ontwikkeling (herstructurering) Onderwijs (Campus en Brede scholen) en Accommodatiebeleid.
Marianne van der Ham: Portefeuillehouder Welzijn, Sociaal cultureel werk, Gezondheidszorg, Kinderopvang, Gesubsidieerde instellingen, Programma Mensen maken de stad en Opzoomeren, Peuterspeelzaalwerk, Maatschappelijke dienstverlening, WMO zorg en welzijn, Ouderenbeleid, Kunst en cultuur, Speelplaatsen en Sport en recreatie.
Tekst: Jan Koopmans

<<< terug naar voorpagina