Mededeling Gemeente Albrandswaard

Het college van Albrandswaard deelt mee dat zij op 3 juli een caravan heeft meegevoerd van het volkstuincomplex Oedenvliet in Poortugaal (perceel 26) en opgeslagen op de gemeentewerf aan de Nijverheidsweg 3 in Rhoon.
Het voornemen bestaat deze caravan te laten vernietigen.
Wij verzoeken daarom de eigenaar binnen twee weken contact op te nemen met de heer H. Visser, (010) 506 17 37.

<<< terug naar voorpagina