Bewoners boos - Pernis

 

 

Commissie wijkraad Pernis slaat bij bewoners door Woonbron voorgehouden spiegel in scherven

Boos en met een stijgend gevoel van onbegrip hoorden bewoners van de woontoren Uiterdijk bij de commissie Algemene Zaken Pernis de discussie aan over opheffen van het 55+ label voor zes lege koopappartementen. Breed uitten ze hun bezwaren, maar het eind van het liedje was dat de commissie in het voetspoor trad van raadslid C.J.C. van der Schee. Het voorstel van de PvdA-politica om er 40+ woningen van te maken werd tot verbazing van de bezoekers zonder inhoudelijke toelichting met algemene stemmen overgenomen. Aan tegenwerpingen over gemaakte afspraken en gedane beloften maakte de commissieleden nauwelijks woorden vuil.

‘U loopt voorbij aan de woonbelangen van ruim veertig huishoudens. Die zijn in het gebouw gekomen vanwege het 55+ label, dus kozen bewust voor wonen zonder jonge mensen of kinderen als directe buren. Daarbij hebben jonge senioren van 40+ vaak een andere levensstijl dan de generaties daarna. Tot de laatste snik verzetten we ons tegen de beslissing,’ klonk het strijdbaar.

De discussie was onderdeel van een verzoek van Woonbron bij de wijkraad om zes op hogere verdiepingen al enkele jaren leegstaande appartementen onder het mom van ‘uitgestelde verkoop’ te verhuren. Achter de rug om van de Vereniging van Eigenaren (VvE) woontoren Uiterdijk is dit ingediend. Nadat dit via de wijkraad uitlekte ontstond veel commotie in de woontoren. Directeur Onno Peer van de vestiging Hoogvliet-Pernis van Woonbron heeft de VvE excuses aangeboden en verklaarde bij de commissie Algemene Zaken deze onjuiste gang van zaken te betreuren. Binnenkort geeft hij in een extra VvE-vergadering uitleg en probeert dan met de 22 mede-eigenaren van het woongebouw tot overeenstemming te komen. Die zijn eveneens van mening dat de leegstand ongewenst is en zijn bereid mee te denken aan een oplossing.

Het verlagen van de toegangsleeftijd stuit echter op grote bezwaren. ‘De woontoren is gesticht voor mensen van 55+. Onder die voorwaarde hebben ze bij Woonbron een huurcontract getekend of voor veel geld een appartement gekocht. De spiegel van rust aan hen voorgehouden krijgt ligt door opheffen van het label in scherven. Daarbij veroorzaakt het een waardedaling van de appartementen,’ aldus de VvE-voorzitter.

 

<<< terug naar voorpagina