IBP Hoogvliet zegt vertrouwen op in mevr. Bekker (PVDA)

De inhoud van het persbericht

 

Sinds geruime tijd heeft de fractie van de IBP kritiek op het functioneren van mevr Bekker. De kritiek richt zich met name op de wijze waarop mevrouw Bekker inhoud geeft aan haar taak als Dagelijks Bestuurder. Dit is door de fractie op diverse momenten geuit. Bij de kaderbrief en de behandeling van de voorjaarsnota is door de diverse fracties aangegeven welke accenten er volgends een meerderheid van de Raad gesteld dienen te worden. Het gaat dan met name om de kanteling van het sociaal/cultureel werk en het opbouw/welzijnswerk.

Tevens is het uitblijven van een aantal nota's, zoals de nota jeugd, de vrijwilligersnota, de nota sport, Jaarplan SWH, Evaluatie Week van de diversiteit, de Uitwerking accommodatienota, en de Cultuurnota een doorn in het oog van de IBP. Dhr van Pelt zei in zijn nieuwjaarsspeech dat bij welzijn het stof uit de hoeken moest, wij hadden gehoopt met de PVDA goede afspraken gemaakt te hebben om deze omslag in Welzijn ook daad werkelijk vorm te geven. Deze omslag is onvoldoende uitgevoerd en er is ook geen zicht op dat dit in deze bestuursperiode en onder deze portefeuillehouder nog gaat gebeuren. Een keuze zou dan kunnen zijn om nog anderhalf jaar door te modderen, de fractie van de IBP heeft daar nadrukkelijk niet voor gekozen.

Hoogvliet verdient het om daadkrachtig bestuurt te worden. Dit hebben wij de afgelopen weken met de fractie van de PVDA besproken en hun ook de kans willen geven om daar zelf consequenties aan te verbinden. Het gaat de fractie van de IBP nog steeds om Hoogvliet en wij willen daarom ook mensen de kans geven om zelf tot inzicht te komen, een wisseling van personen is daarom door ons nooit uitgesloten.

Het is dus niet de IBP die de coalitie heeft laten klappen, het zijn de keuzes die de fractie van de PVDA heeft gemaakt die geleid hebben tot een schijnbare breuk waarvan de fractie van de IBP overigens, t.a.v. de keuze van de PvdA, nog niet op de hoogte is gesteld.

De fractie van de IBP heeft inmiddels begrepen dat de PVDA fractie ons beticht van arrogantie, dat wij een onbetrouwbare coalitiepartner zijn en niet handelen vanuit de inhoud. Dat is nu precies waar het de IBP wel altijd om gaat, ongeacht de politieke kleur van een portefeuillehouder, beoordelen op inhoud en daarover de discussie voeren. Met name dat is met mevr Bekker niet mogelijk. Mevrouw Bekker heeft de kaders die de raad stelt uit te voeren, of zal met alternatieven moeten komen. Het de deelraad die het beleid bepaald in de deelgemeente. Het niet serieus nemen van de deelraad is een kwalijke zaak.

De IBP kan van een hoop dingen beticht worden maar onbetrouwbaar zijn wij nooit, het handelen van de IBP is altijd heel erg duidelijk, voor Hoogvlieters , door Hoogvlieters, en daarbij zijn wij niet gebonden aan een partijtop elders in het land. In een coalitie werk je vanuit een gezamenlijk overeengekomen coalitieakkoord, daarin maak je afspraken en die dienen nagekomen te worden. Als dat onvoldoende gebeurt moet je daar consequenties aan verbinden, de stap die de PVDA maakt is een weg die hun hebben gekozen.

Donderdag a.s zal de fractie van de IBP dan ook een motie van wantrouwen indienen tegen mevr Bekker. Als deze wordt aangenomen is er sprake van een breuk. De IBP is de grootste partij in de raad en zoals dat gebruikelijk is zal de IBP, wanneer dat nodig is, de onderhandelingen starten om te komen tot een nieuwe coalitie.

Uiteraard vindt ook de IBP fractie dit heel vervelend voor de persoon mevrouw Bekker en is de IBP fractie erg teleurgesteld in het functioneren van mevrouw Bekker en de PvdA fractie. Echter t.a.v. mevrouw Bekker als bestuurder is deze keuze niet te vermijden.

Edwin Smid Fractievoorzitter IBP Hoogvliet

 

<<< terug naar voorpagina