Open brief verontruste Pernisser


Geachte bestuur,
Met stomme verbazing en boosheid is kennisgenomen van uw advies van 4 november 2008 voor het verhuren van zes koopwoningen in 55+ woontoren Uiterdijk en 
daarbij de bedoelde appartementen ontheffing te verlenen van het label 55+. Hiermee maakt u de weg vrij voor huisvesting van onder meer gezinnen met kinderen. 
Dit staat haaks op de stichtingsbestemming en –afspraken van het gebouw en is volstrekt niet in overeenstemming met de spiegel die Woonbron heeft voorgehouden bij 
de werving van huurders en kopers.
Het is onbegrijpelijk en zéér onfatsoenlijk dat uw bestuur eenzijdig adviseert, zonder kennisgeving of betrekken in de besluitvorming van de Vereniging van 
Eigenaren (VvE) woontoren Uiterdijk. Naast Woonbron zijn 22 appartementeigenaren lid, die elk minimaal driehonderdduizend euro geďnvesteerd hebben en aan wiens 
belangen uw bestuur gemakshalve volledig voorbijloopt. U ontneemt door uw advies zonder enig voorbehoud de 22 eigenaren het recht mee te mogen 
beslissen over hun gezamenlijk eigendom.
De VvE legt zich niet neer bij de woonbestemming die Woonbron voorstelt en ook niet bij het advies van uw dagelijks bestuur. 
Wij verzoeken u met klem uw advies in te trekken. 
Voor de goede orde: Woonbron heeft de VvE of haar 24 huurders nooit officieel op de hoogte gesteld van plannen voor een koerswijziging.
Hoogachtend,
Rein Wolters,

 

<<< terug naar voorpagina