Dan toch nog Gemeente Hoogvliet?

 

 


Het is de wens van velen, zeker de laatste jaren gaan meer en meer stemmen op voor een status aparte

Het IBP, dat van oorsprong al geen voorstander was van de opname van Hoogvliet als deelgemeente van Rotterdam, doorbreekt het zwijgen en zwengelt de discussie nogmaals aan.
Hoewel de overige fracties deze mening niet deelt met het IBP is te verwachten dat het laatste woord er niet over is gezegd.
Edwin Smid, Fractievoorzitter IBP: ‘Tijdens de raadsvergadering van 6 november heeft de IBP een motie ingediend voor versterking van de positie van Hoogvliet. Wat de IBP betreft is de meerwaarde voor Hoogvliet om onderdeel te zijn van Rotterdam steeds minder aanwezig. Vanuit Rotterdam is er te weinig aandacht en geld voor de sociale problemen van bewoners in Hoogvliet en haar buitenruimte. Kijk naar het onderhoud van de buitenruimte in Hoogvliet dat zo veel achterstand heeft opgelopen door de herstructurering. Het kwaliteitsniveau is zeer slecht, maar een inhoudelijke discussie met het college op dit onderwerp om meer middelen te verkrijgen, is niet eens te voeren.

Hij gaat weg, maar zelfs Burgemeester Opstelten heeft in het openbaar (op persoonlijke titel) aangegeven dat deelgemeenten ‘opgeheven’ moeten worden. Daarbij laat hij zich laatdunkend uit over de deelraadsleden, terwijl tweederde van de Rotterdamse bevolking voor de deelgemeenten is. Wordt het dan juist niet eens tijd om het aantal raadsleden met nevenfuncties in Rotterdam te halveren? Laten we die discussie eens voeren.

Maar daar gaat het lastig worden, want in Rotterdam zitten natuurlijk de partijen die ook in de deelgemeenten vertegenwoordigd zijn. En die deelgemeentelijke lagen gaan natuurlijk niet tegen de hogere lagen van hun eigen partij weerstand bieden. Gelukkig heeft de IBP als lokale partij geen last van die partijpolitiek.

De IBP Hoogvliet vindt het nog steeds als haar eerste en belangrijkste taak om op te komen voor de belangen van de Hoogvlieters, en dat kan ook, zij heeft elders geen belangen.

De IBP is van mening dat, mede gezien de discussie over het deelgemeentebestel er stappen ondernomen moeten worden om een vergaande status aparte te bereiken. De IBP fractie heeft voorgesteld om daar met het Bestuur uit Rotterdam over in gesprek te gaan.

De verbazing was groot dat de fracties van CDA, VVD en PvdA dit voorstel niet steunden. Zij kiezen dus niet voor een vergaande versteviging van de positie van Hoogvliet. ‘Vreemd’ genoeg betreft het hier ook nog de partijen die een vertegenwoordiging hebben in de Rotterdamse raad. Zij vinden het belangrijk dat we een goede relatie houden met Rotterdam. Kiezen zij dan voor een goede verstandhouding met hun eigen politieke meesters in Rotterdam of kiezen zij voor Hoogvliet? Jaar op jaar worden we in Hoogvliet door Rotterdam financieel gekort. Wat schieten we dan op met die ‘goede’ Rotterdamse relatie?
Iedereen heeft zijn mond vol over hoe schandelijk het nu wel is dat het Rotterdams bestuur geen geld over heeft voor Hoogvliet, maar als er dan actie ondernomen moet worden is er niemand thuis.

Een slechte zaak. Hoezo, inwoners hebben soms geen vertrouwen in de politiek? Ik vind dat zo gek niet meer als raadsleden zulke onduidelijke (of is het juist duidelijke?) keuzes maken. Maar goed we leven in een democratisch land en gelukkig is het woord aan de kiezers. Gelukkig!’

Het is al jaren in bestuurlijk opzicht, dat geldt overigens voor elke deelgemeente of wijk, een debacle dat de bestuurders en raden van deze deelgemeenten vanwege hun belangenverstrengelingen, niet onbevangen kunnen handelen voor hun bewoners. Telkenmale dienen zij vaak eerst hun partijgenoten in Rotterdam te moeten raadplegen over hun handel en wandel in de deelgemeenten. Uiteraard spelen er dan partijpolitieke kwesties mee.
J.K.

 

<<< terug naar voorpagina