Brandweer wil minder werk

 


De Nationale Brandpreventieweek moet mensen nog bewuster maken omtrent maatregelen ter voorkoming van brand
De Hoogvlietse stoere knapen zijn er klaar voor, de Nationale Brandpreventieweek zal ook voor hen een goede zaak zijn want preventie hoort, net als blussen, er helemaal bij.
Tijdens deze week geeft de brandweer brandmelders gratis weg aan mensen die klant zijn bij een Voedselbank, zodat ook zij hun huis een stuk veiliger kunnen maken.
Districtscommandant Lou Bontes overhandigde donderdag 9 oktober symbolisch een rookmelder aan mevrouw Clara Sies van de Stichting Voedselbank Rotterdam-Rijnmond.

Enthousiast
Mevrouw Sies is enthousiast over deze gezamenlijke actie van de stichting en de regionale Brandweer: 'Het is toch fantastisch dat je zomaar gratis een rookmelder krijgt. Met zo'n ding aan je plafond slaap je toch een stuk rustiger. Als er ooit wat gebeurt, word je tenminste op tijd wakker'.

De actie van Brandweer Rotterdam Rijnmond maakt deel uit van een landelijke campagne rond de rookmelder. Zaterdag 25 oktober is uitgeroepen tot ‘Nationale rookmelderdag’. Op die dag gaat zal de brandweer op diverse plekken in het land huizen controleren op de aanwezigheid van rookmelders. Wie bezoek krijgt en een werkende rookmelder heeft, maakt kans op 250 gratis staatsloten.

Met behulp van radiospots, advertenties en het huis-aan-huis verspreiden van informatie over rookmelders, worden mensen gemotiveerd om nu een rookmelder te kopen. Immers, wie voor 25 oktober een werkende rookmelder aan zijn plafond heeft, maakt kans op 250 staatsloten.

Al bijna zeventig procent van de Nederlandse burgers beschikt over één of meerdere rookmelders in huis. Ondanks dit succes pleit de brandweer ook in deze brandpreventiecampagne voor het kopen en plaatsen van rookmelders. Het jaarlijks herhalen van de boodschap blijkt een krachtig middel te zijn om mensen te bewegen daadwerkelijk zo’n apparaat aan te schaffen. De afgelopen twee jaar blijkt er tijdens de campagnemaand een stijging te zijn van ruim vier procent van het aantal huishoudens met een rookmelder in huis.

Rookmelders
De brandpreventiecampagne van dit jaar richt zich op de groep mensen die nog geen rookmelder heeft hangen. Er is extra aandacht voor de lage inkomensgroepen en het vergemakkelijken van de aanschaf van rookmelders.

Brandweer Rotterdam-Rijnmond heeft voor de klanten van de Stichting Voedselbank een ‘brandveiligheidpakketje’ samengesteld met daarin informatie over rookmelders en vluchtmogelijkheden bij brand, een checklist om de brandveiligheid thuis te controleren en natuurlijk een rookmelder. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om hulp te krijgen bij het plaatsen van de rookmelder in huis. Ook kunnen de klanten extra informatie krijgen over de brandveiligheid in hun huis.

Rookmelders redden levens
Jaarlijks woeden er zo'n 7.000 branden in Nederlandse woningen. Hierbij komen gemiddeld 40 mensen om het leven en vallen er zo'n 700 gewonden. Het gebruik van een rookmelders kan dit aantal beduidend omlaag brengen. Uit Engels onderzoek blijkt dat mensen met een werkende rookmelder 100 % meer kans hebben om levend uit een woning te komen dan mensen zonder rookmelders.

Rookmelders zijn een uitermate effectief middel om mensen te waarschuwen in geval van een beginnende brand. Met name 's nacht wanneer men ligt te slapen. Wanneer het kleinste beetje rook een rookmelder bereikt, gaat er direct een luid alarm af, waardoor de bewoners van het pand worden gewekt. Dan is er meestal nog voldoende tijd om uit het huis te komen of mogelijk zelfs een beginnende brand te blussen.
Natuurlijk doen ook de kazernes in Hoogvliet mee aan deze mooie week.
J.K.

 

<<< terug naar voorpagina