SKVA ondersteund activiteiten

 

 

 

Stichting Kinder Vakantie Activiteitenondersteuning gaat de kinderwereld mooier kleuren

De afgelopen jaren is er voor kinderen in Hoogvliet elke vakantie een gespreid ‘bedje’ geweest als het gaat om vermaak en mogelijkheden tot ontspanning. Zo was er gedurende vijf jaar Speelwereld, een gebeuren waarbij kinderen voor een kleine bijdrage enige weken van alles konden beleven. De afgelopen drie jaar werd dit nog eens aangevuld met Plexat.
Bij de organisatie waren LuciŽnne en Gerard Asselman betrokken, mensen die als vrijwilliger niet alleen hand en spandiensten verrichten maar ook de organisatie, voorbereidingen en alles wat er maar meer nodig was regelden.

Er was een enorm netwerk ontstaan en beide wisten veel deurtjes te vinden waar ze welkom waren voor het goede doel; kinderen blij maken.
Door politiek geharrewar is Speelwereld zo’n die jaar geleden voor het laatst gehouden, maar Gerard en LuciŽnne staken toen hun energie in Plexat, een ander initiatief, geschoeid op andere leest.
Ook voor Plexat werd er door deze twee vrijwilligers de ‘boer op’ gegaan en kwamen er leuke extraatjes voor de kinderen uit de bus.
Heel het land werd rond gebeld en werden er lekkere en leuke dingen voor de kinderen losgepeuterd bij bedrijven en fabrieken. Zo werd er een pallet limonade ‘geregeld’ en konden veel kinderen gratis genieten van een broodje rookworst of andere lekkernij.
Maar de kennis en enorme ervaringen konden breder worden ingezet en voor meer extras zorgen, dus besloten Gerard en LuciŽnne al deze voordelen te verpakken in een stichting om zodoende breder te kunnen faciliteren.

Stichting
Zomaar een stichting beginnen was niet de opzet, men wilde eerst weten of er voldoende draagvlak is en of ook op termijn het succes zou blijven.
Gerard Asselman: ‘Met veel pijn en moeite, bloed zweet en tranen zijn wij toch met ingang van 14 oktober van start gegaan. In het voorjaar van 2008 hebben wij een aantal goede gesprekken gevoerd met onze plaatselijke politieke fractievoorzitters, onze plannen uiteen gezet, en deze mensen om positief commentaar gevraagd.
Drie van de vier fractievoorzitters hebben hun positieve aandeel geleverd in de opzet van de doelstelling. Alleen de deelgemeente Hoogvliet kon niets voor ons betekenen in de vorm van een startsubsidie, want
het potje was leeg, werd ons verteld, dus dan maar zonder enige vorm van startsubsidie toch de organisatie opgezet.’
De doelstellingen, de statuten en het samenstellen van een bestuur, het kwam er allemaal bij kijken, maar het is gelukt, zodat de SKVA het levenslicht ziet en kan gaan groeien.

Faciliteren
De SKVA wil zich bezighouden met het faciliteren van activiteiten voor kinderen, dat kan zowel in als buiten Hoogvliet zijn.
Afhankelijk van de wensen zullen de vrijwilligers van de SKVA telkens opnieuw bekijken wat er mogelijk is. Het bedrijfsleven in en buiten Hoogvliet zal zoveel mogelijk betrokken worden bij het verkrijgen van mogelijkheden.
Samenwerking is van het allergrootste belang, niet alleen onderling maar ook tussen non-profit organisaties en bedrijfsleven. De SKVA kan dit organisatorisch goed aan, mede door de enorme ervaringen op dit gebied.
Gerard Asselman: ‘De SKVA heeft zich ten doel gesteld om samen te werken met: De Stichting Opzoomer Mee te Rotterdam, de BSW te Rotterdam, de SWH te Hoogvliet, alle Hoogvlietse speeltuinen,

S & R Rotterdam en de St. Vrienden van Hoogvliet, alle sport verenigingen en alle winkeliers verenigingen. Het bijkomende voordeel is, het samenwerken met fabrieken, bedrijven, de Samenwerkende Bedrijven Hoogvliet Gadering (SBHG) en de plaatselijke supermarkten zodat er voor alle organisaties voor het hele jaar slechts met ťťn partner zaken wordt gedaan als het gaat om het gratis beschikbaar stellen van bijvoorbeeld supermarkt goederen. Dat voorkomt dat Jan en alleman spullen gaan vragen en bestellen. Met bijvoorbeeld de Hoogvlietse supermarkten maakt de SKVA afspraken voor hun deelname op jaarbasis, wat door de SKVA zal worden bevestigd.

Weer Speelwereld?
Het is alom bekend dat Asselman de motor was achter Speelwereld, net als het weinigen zal zijn ontgaan dat Speelwereld is gestopt door geharrewar op politiek gebied en niet door tekortkomingen bij de organisatie van Speelwereld. Met het ontstaan van de SKVA zou men dus de logische vraag kunnen stellen; komt Speelwereld terug?
Asselman: ‘Speelwereld bestaat als naam zeer zeker nog, deze is door Stichting Hoogvliet Digitaal geregistreerd en ons ter beschikking gesteld voor gebruik voor de SKVA. Het doel van de SKVA is faciliteren, het organiseren van eigen evenementen is geen doel op zich. Maar aan koffiedik kijken doen we niet dus kunnen we ook niet voorzien of Speelwereld wel of niet weer kans van slagen heeft.’

Meer weten?
De SKVA zal ongetwijfeld in Hoogvliet een warm nest vinden, het is in deze tijden van financiŽle debacles de oplossing voor activiteiten die het moeten doen met goodwill, beperkt budget en vrijwilligers. De organisatie is optimistisch, al beseffen ze dat ze feitelijk wat goodwil van sponsors betreft ze weer even bij ‘af’ zijn. Gerard: ‘We hebben er zin in, we weten dat het ook nodig is om dit zo te doen, de kinderen hebben het verdiend om tijdens de vakantieperiodes lekker te ontspannen. Voor de SKVA is elk initiatief de moeite waard en als het nodig en mogelijk is dan zullen we ons er voor 100% voor inzetten.’
De SKVA zal vanaf komende week de website speelwereld.nl gaan gebruiken, hier kunt u dan de doelstellingen en alles over de SKVA nog eens rustig bekijken. Ook is er door Hoogvliet Digitaal toegezegd dat de foto’s van vijf jaar Speelwereld behouden zullen worden en via de website te bekijken, leuk voor de kinderen en ouders, want iedereen is inmiddels wat ouder geworden.
SKVA lijkt hiermee de succesformule te zijn voor een aantal mooie initiatieven die ten doel hebben het voor de kinderen leuk te maken, ook op momenten dat scholen dicht zijn en veel vermaak op reces is.
Tekst en foto: Jan Koopmans

 

<<< terug naar voorpagina