Einstein Lyceum doet het prima

 

 

Inspectie waardeert ingeslagen weg Einstein Lyceum als zeer positief
Tijdens een inspectiebezoek op het Einstein Lyceum, waarbij de gehele school werd doorgelicht, waardeerde de onderwijsinspectie de kwaliteit op de school als ruim voldoende.

De betrokkenheid van het team, het eigen ontwikkelde kwaliteitssysteem (waarbij de school ook tussentijds meet hoe de zaken er voor staan) en het draagvlak voor de ingeslagen weg naar Montessori Voortgezet onderwijs werden bovendien als positief beoordeeld. Bestuurder van stichting BOOR, Jan Rath: 'Dit is een compliment voor de door de schoolleiding ingeslagen weg en voor het team. Er is hard gewerkt waarbij het management consequent is blijven sturen op kwaliteit'.

Rector Louis Jongejans is wederom supertrots op zijn team. ‘In 2005 kwamen we met negatieve resultaten in het nieuws. Daarna ging de prestatielijn gestaag omhoog. Eind vorige cursus scoorden we een 100% slagingspercentage op het VWO. En nu laat het inspectiebezoek zien dat het Einstein Lyceum zich kan meten met de betere scholen. Als schoolleider kan je daar alleen maar van dromen. Het is een topprestatie van een topteam, waarbij naast interne inspanningen, de steun van deelgemeente, gemeenten en andere externe ondersteuners dit mogelijk heeft gemaakt. Dat geldt ook voor de ouders en de leerlingen die bewust meedachten in het gehele traject.’

Het Einstein Lyceum maakt structureel gebruik van feedback van ouders en leerlingen en zet de adviezen om in actiepunten. Mede dankzij deze feedback van ouders kon de school zo'n grote omslag in zo'n korte tijd maken. Jongejans: 'Ik herinner me een ouderraadavond in 2007. Wethouder Geluk bevroeg de ouders intensief en doordringend op het verbetertraject. Toen ouders uitlegden waar we mee bezig waren, wist ik dat we ons op de goede weg bevonden. Ik had de antwoorden op de vragen, die Geluk stelde, niet beter kunnen beantwoorden!'

Ook de wethouder onderwijs in Albrandswaard, de heer Backbier, en portefeuillehouder onderwijs in Hoogvliet, mevrouw Cornelissen, bleven de school stimuleren en bevragen. Op deze manier droegen zij bij aan het succes van nu. Het unieke Rotterdamse intensieve schoolontwikkelingstraject (ISO) was daarbij erg belangrijk, omdat het de school mogelijk maakte de ingezette veranderingen te versnellen.

Jongejans meldt dat de school nog niet klaar is: 'Wij zijn nog geen modelschool en het kan altijd beter. Daar blijven we aan werken. Wij willen een Montessori VO-school zijn die topkwaliteit levert'.

De onderwijsinspectie heeft daar geen twijfels over en spreekt nadrukkelijk haar vertrouwen uit. Bestuurder Jan Rath: 'Het Einstein Lyceum levert een topprestatie en daar kan heel Hoogvliet en Albrandswaard trots op zijn!

 

<<< terug naar voorpagina