Miraculeuze vergadering

 

 

 
Afgelopen donderdag sprak de deelraad over de voorjaarsnota en de kaderbrief. Het gebeurt niet vaak dat een deelraadsvergadering uitloopt tot 2 uur ’s nachts, maar er was wel aanleiding voor.

De IBP fractie heeft een duidelijk boodschap afgegeven aan het dagelijks bestuur. Er gebeurt weinig of niets vernieuwends op het vlak van welzijn, terwijl daar vorig jaar door de raad wel opdracht toe is gegeven. De IBP heeft duidelijk aangegeven op dit vlak, in de definitieve begroting de resultaten van te willen zien. Hoogvlieters verdienen dit. Het moet niet meer van het zelfde zijn.

Een ander punt van kritiek had de IBP t.a.v. het schuiven met middelen in de Portefeuille Welzijn van PvdA Portefeuillehouder Bekker. De IBP heeft zelf aangegeven het gevoel te hebben dat zij om de tuin geleidt wordt. De raad heeft niet de mogelijkheid om goed te beoordelen hoe het nu staat met de middelen voor het cultuurhuis bijvoorbeeld. Ook t.a.v. de post mantelzorg en vrijwilligers is er geen duidelijke lijn te ontdekken.

Er wordt meer geld uitgegeven en er zijn geen zichtbare resultaten. Daarnaast is het Dagelijks bestuur niet op de hoogte van bewoners initiatieven die aangevraagd worden, nog ziet het bestuur het belang in van b.v. een midzomerfestival.
De IBP gaat niet op de stoel van de (PvdA) portefeuillehouder zitten, maar ‘laat het niet gebeuren dat het werk van vele vrijwilligers bij activiteiten die ingebed zijn in de Hoogvlietse samenleving om zeep geholpen worden’.
IBP: ‘Het wordt tijd dat er op welzijnsgebied iets gebeurt, en niet alleen voor jongeren die overlast veroorzaken, maar ook voor de jongeren die gewoon mee doen in de maatschappij. Op deze punten zal het DB een visie moeten hebben. Daar hebben zij nog twee maanden de tijd voor!

Natuurlijk heeft de IBP ook weer aandacht gevraagd voor de financiŽle situatie van de deelgemeente. Er moet nu maar eens met de vuist op tafel geslagen worden tegen dit a sociale beleid van het bestuur in Rotterdam. Het is toch vreemd dat in deelgemeente IJsselmonde het cultuurhuis grotendeels betaald wordt door Rotterdam. In hoogvliet is de bijdrage van de wethouder onzeker, zo niet verdwenen en moet de portefeuillehouder nog ruimte zoeken binnen haar begroting voor de periode na 2010. Voorlopig gebeurt er niet veel.

T.a.v. de jongerenadviesraad was er ook al middels schriftelijke vragen scherpe kritiek richting het dagelijks bestuur. Jongeren moet je niet gebruiken, maar moet je iets bieden, daar moet je een visie op hebben en dit niet alleen beperken tot jongerenhoofdstad 2009. Een plan waarin de jongerenadviesraad onvoldoende in is gekend. Het feit dat deze jongerenraad ter ziele zal gaan mag het DB zich aantrekken.

De IBP fractie diende 12 moties in waarvan er 9 door de raad zijn aangenomen. Deze moties moeten uitgevoerd worden binnen het bestaande budget. Belangrijke punten hierin waren de ‘garaniumtorens’ en het aanplanten van permanent groen op de gehele Aveling, meer budget voor de stichting Vrienden van Hoogvliet voor het door laten gaan van het midzomerfeest en onderzoek naar de mogelijkheid van cameratoezicht in probleemgebieden.

Zo’n punt als cameratoezicht, daar vragen bewoners al jaren om b.v. in de Tosca- Desdemonabuurt. Dit soort zaken moeten serieus genomen worden. De overlast is er, en het is niet voldoende om alle instanties te informeren. Het gaat om een gezamenlijke verantwoordelijkheid en aanpak. Met deze motie levert de IBP daar een bijdrage aan.

In de definitieve begroting zal voor de IBP de nadruk moeten liggen op: veiligheid, onderhoud buitenruimte en de sector cultuur en welzijn die op de schop moet. De IBP zal scherp zijn en blijven in het belang van hoogvliet’ aldus Edwin Smid, Fractievoorzitter IBP Hoogvliet.

 

<<< terug naar voorpagina